Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 4
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
ALIB0
Detail
151170
ČHMÚ
(1564)
Pha4-Libuš
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
12,4 12,3 11,4 8,2 5,3 5,0 4,8 7,8 5,3 8,7 9,2 8,9 12,0 6,2 5,9 8,9 8,3 6,72 181
45 45 45 46 6,3 2,09 2
ALIB5
Detail
849613
ČHMÚ
(1626)
Pha4-Libuš
Měření těžkých kovů v PM2.5
ICP-MS
11,9 10,2 7,1 4,7 4,3 4,3 6,6 4,7 7,7 8,1 8,1 5,4 5,1 8,0 7,0 5,39 165
29 45 45 46 5,4 2,06 33