Cd - kadmium

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 4
Látka: Cd - kadmium
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 5,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
ALIB0
Detail
151167
ČHMÚ
(1564)
Pha4-Libuš
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,23 181
45 45 45 46 0,2 2,39 2
ALIB5
Detail
849601
ČHMÚ
(1626)
Pha4-Libuš
Měření těžkých kovů v PM2.5
ICP-MS
0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,16 165
29 45 45 46 0,1 2,25 33