As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 4
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
ALIB0
Detail
151158
ČHMÚ
(1564)
Pha4-Libuš
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
3,6 3,7 2,4 1,4 1,0 0,6 0,6 0,7 0,7 1,8 2,2 3,0 3,2 1,0 0,7 2,3 1,8 2,06 181
45 45 45 46 1,1 2,71 2
ALIB5
Detail
849598
ČHMÚ
(1626)
Pha4-Libuš
Měření těžkých kovů v PM2.5
ICP-MS
3,5 2,0 1,2 0,8 0,6 0,5 0,6 0,6 1,7 2,0 2,7 0,8 0,6 2,1 1,5 1,79 165
29 45 45 46 0,8 2,79 33