PAH

Průměrné měsíční koncentrace persistentních organických látek (POPs)

Rok: 2013
Kraj: Zlínský
Okres: Zlín
Měřicí program: ZZLNP, Zlín
Identifikace ISKO: 1612
Organizace: ČHMÚ
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BaA GC-MS ng/m3 Xm 8,8 6,4 2,8 0,3 0,2 0,1 0,1 0,5 1,3 2,8 2,8 2,8
N 5 10 10 10 10 10 11 10 9 10 10 11
BbF GC-MS ng/m3 Xm 8,1 5,2 3,2 0,8 0,6 0,2 0,2 0,6 1,6 2,5 2,7 2,7
N 5 10 10 10 10 10 11 10 9 10 10 11
BaP GC-MS ng/m3 Xm 4,7 3,3 1,8 0,3 0,2 0,1 0,1 0,5 1,5 2,4 2,3 1,8
N 5 10 10 10 10 10 11 10 9 10 10 11
Chry GC-MS ng/m3 Xm 10,8 5,5 2,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,4 0,9 2,2 3,4 2,9
N 5 10 10 10 10 10 11 10 9 10 10 11
BkF GC-MS ng/m3 Xm 2,8 1,9 1,0 0,2 0,1 0,0 0,1 0,2 0,5 1,1 1,1 0,9
N 5 10 10 10 10 10 11 10 9 10 10 11
I123cdP GC-MS ng/m3 Xm 4,2 3,4 2,0 0,4 0,3 0,1 0,1 0,7 1,8 3,1 2,6 1,9
N 5 10 10 10 10 10 11 10 9 10 10 11
DBahA GC-MS ng/m3 Xm 0,9 0,7 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,4 0,6 0,6 0,4
N 5 10 10 10 10 10 11 10 9 10 10 11
BghiPRL GC-MS ng/m3 Xm 3,4 2,4 1,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,5 1,3 2,0 2,6 1,4
N 5 10 10 10 10 10 11 10 9 10 10 11