TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2013
Kraj: Zlínský
Okres: Zlín
Měřicí program: ZZLN0, Zlín
Identifikace ISKO: 1563
Organizace: ČHMÚ
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
V ICP-MS ng/m3 Xm 0,5 0,7 0,8 0,5 0,5 0,6 0,7 0,3 0,6 0,4 0,5 0,6
N 11 14 16 15 15 14 15 16 14 16 15 15
Cr ICP-MS ng/m3 Xm 2,0 1,0 0,6 0,2 1,4 1,3 0,8 0,6 1,1 0,9 0,5 1,0
N 11 14 16 15 15 14 15 16 14 16 15 15
Mn ICP-MS ng/m3 Xm 6,8 5,6 7,0 4,3 6,0 6,2 7,7 4,2 7,3 5,7 3,4 6,0
N 11 14 16 15 15 14 15 16 14 16 15 15
Fe ICP-MS ng/m3 Xm 202,8 201,6 285,8 202,5 212,1 253,9 295,8 147,3 253,1 188,2 124,7 218,4
N 11 14 16 15 15 14 15 16 14 16 15 15
Ni ICP-MS ng/m3 Xm 0,7 0,6 0,6 0,3 0,5 0,4 0,6 0,3 0,5 0,5 0,5 0,6
N 11 14 16 15 15 14 15 16 14 16 15 15
Cu ICP-MS ng/m3 Xm 6,4 5,0 4,4 2,7 3,3 3,9 4,7 3,7 6,7 5,3 4,9 4,7
N 11 14 16 15 15 14 15 16 14 16 15 15
Zn ICP-MS ng/m3 Xm 83,9 48,0 28,0 13,7 21,9 14,9 32,4 22,1 34,8 48,0 28,5 37,6
N 11 14 16 15 15 14 15 16 14 16 15 15
As ICP-MS ng/m3 Xm 2,7 2,0 1,2 0,5 0,7 0,6 0,8 0,6 1,1 1,4 1,2 1,3
N 11 14 16 15 15 14 15 16 14 16 15 15
Se ICP-MS ng/m3 Xm 0,8 0,8 0,7 0,5 0,6 0,5 0,7 0,5 0,7 0,6 0,6 0,7
N 11 14 16 15 15 14 15 16 14 16 15 15
Cd ICP-MS ng/m3 Xm 0,7 0,5 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 0,2 0,3 0,4 0,2 0,4
N 11 14 16 15 15 14 15 16 14 16 15 15
Pb ICP-MS ng/m3 Xm 20,9 14,5 8,1 3,9 6,4 5,1 7,3 4,6 7,4 12,2 6,0 9,8
N 11 14 16 15 15 14 15 16 14 16 15 15