TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2013
Kraj: Ústecký
Okres: Ústí nad Labem
Měřicí program: UULK0, Ústí n.L.-Kočkov
Identifikace ISKO: 1413
Organizace: ČHMÚ
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
V ICP-MS ng/m3 Xm 1,0 0,5 0,8 0,7 0,5 0,5 0,7 0,5 0,4 0,6 0,4 0,6 0,6
N 15 14 16 15 15 15 15 16 15 16 15 15
Cr ICP-MS ng/m3 Xm 1,7 0,3 1,3 1,5 0,3 0,5 0,8 0,8 0,7 1,1 0,7 0,5 0,8
N 15 14 16 15 15 15 15 16 15 16 15 15
Mn ICP-MS ng/m3 Xm 3,5 2,0 3,3 4,5 3,0 2,8 4,7 3,9 2,6 6,2 2,9 2,7 3,5
N 15 14 16 15 15 15 15 16 15 16 15 15
Fe ICP-MS ng/m3 Xm 98,2 75,1 123,4 201,2 152,8 128,1 212,3 171,0 115,4 229,3 137,7 110,9 145,6
N 15 14 16 15 15 15 15 16 15 16 15 15
Ni ICP-MS ng/m3 Xm 0,9 1,0 0,5 0,5 0,4 0,3 0,5 0,5 0,4 0,6 0,4 0,5 0,5
N 15 14 16 15 15 15 15 16 15 16 15 15
Cu ICP-MS ng/m3 Xm 6,2 2,8 3,4 3,7 2,4 2,2 3,7 3,2 2,9 5,1 3,8 3,9 3,5
N 15 14 16 15 15 15 15 16 15 16 15 15
Zn ICP-MS ng/m3 Xm 40,7 23,9 25,0 19,2 10,4 7,3 9,6 11,1 12,3 24,9 20,2 24,0 19,3
N 15 14 16 15 15 15 15 16 15 16 15 15
As ICP-MS ng/m3 Xm 2,8 1,9 1,7 1,3 0,8 0,6 0,8 0,9 0,5 1,8 1,4 3,0 1,5
N 15 14 16 15 15 15 15 16 15 16 15 15
Se ICP-MS ng/m3 Xm 1,2 0,7 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,9 0,7 1,2 1,0 1,4 0,9
N 15 14 16 15 15 15 15 16 15 16 15 15
Cd ICP-MS ng/m3 Xm 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
N 15 14 16 15 15 15 15 16 15 16 15 15
Pb ICP-MS ng/m3 Xm 13,3 10,8 10,4 6,6 4,7 3,0 3,7 3,7 3,3 7,4 4,7 5,1 6,4
N 15 14 16 15 15 15 15 16 15 16 15 15