TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2013
Kraj: Ústecký
Okres: Most
Měřicí program: ULOM0, Lom
Identifikace ISKO: 1583
Organizace: ČHMÚ
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
V ICP-MS ng/m3 Xm 1,7 1,2 1,5 1,9 0,6 0,8 1,6 1,5 0,8 1,7 0,9 1,3 1,3
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 16 15 15
Cr ICP-MS ng/m3 Xm 1,0 0,8 1,5 2,1 0,7 0,7 1,4 1,2 0,7 1,8 1,0 1,2 1,2
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 16 15 15
Mn ICP-MS ng/m3 Xm 5,9 5,0 5,1 8,2 3,1 4,2 6,9 7,0 3,7 8,0 4,6 4,9 5,6
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 16 15 15
Fe ICP-MS ng/m3 Xm 284,3 309,5 292,9 577,8 190,7 248,1 443,6 430,3 214,1 496,7 244,9 281,4 334,8
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 16 15 15
Ni ICP-MS ng/m3 Xm 1,0 0,7 0,8 1,0 0,3 0,5 0,7 0,7 0,5 0,8 0,6 1,1 0,7
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 16 15 15
Cu ICP-MS ng/m3 Xm 4,6 3,5 3,2 3,4 2,1 2,5 2,7 3,5 2,6 4,7 3,2 5,0 3,4
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 16 15 15
Zn ICP-MS ng/m3 Xm 54,9 32,8 32,3 22,0 10,2 9,1 9,4 14,2 12,1 30,1 24,2 35,3 23,8
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 16 15 15
As ICP-MS ng/m3 Xm 7,7 5,0 4,5 2,5 1,2 0,9 0,9 1,1 1,2 4,8 3,8 11,3 3,7
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 16 15 15
Se ICP-MS ng/m3 Xm 1,9 2,1 1,9 1,5 1,0 1,2 1,7 1,6 1,3 1,7 1,0 2,0 1,6
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 16 15 15
Cd ICP-MS ng/m3 Xm 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,2
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 16 15 15
Pb ICP-MS ng/m3 Xm 13,8 9,9 9,7 7,3 4,3 3,8 3,6 4,3 3,4 8,9 6,9 8,9 7,0
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 16 15 15