PAH

Průměrné měsíční koncentrace persistentních organických látek (POPs)

Rok: 2013
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Měřicí program: TOROP, Ostrava Radvanice OZO
Identifikace ISKO: 1941
Organizace: ZÚ, SMOva
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BaA HPLC ng/m3 Xm 20,8 29,9 21,4 3,5 0,5 0,4 0,8 0,4 0,6 4,1 5,5 5,0 7,8
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
BbF HPLC ng/m3 Xm 6,5 11,9 9,6 3,6 1,1 0,6 1,7 0,8 1,0 4,8 5,8 4,0 4,4
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
BaP HPLC ng/m3 Xm 7,4 14,0 11,3 3,7 1,1 0,5 1,5 0,7 1,1 5,9 8,1 6,0 5,4
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
Chry HPLC ng/m3 Xm 6,2 13,5 11,7 4,3 0,8 0,4 0,9 0,5 0,8 5,1 7,6 6,5 5,2
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
BkF HPLC ng/m3 Xm 3,2 6,3 5,6 2,5 0,7 0,3 1,0 0,5 0,7 3,2 4,4 2,9 2,7
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
I123cdP HPLC ng/m3 Xm 4,6 9,9 6,7 2,3 0,9 0,5 1,1 0,8 0,9 3,2 4,4 3,1 3,3
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
DBahA HPLC ng/m3 Xm 0,6 1,9 1,0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
BghiPRL HPLC ng/m3 Xm 2,1 5,8 4,8 2,2 1,0 0,6 1,4 0,7 0,9 3,7 5,6 2,9 2,7
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
PAHs_TEQ HPLC ng/m3 Xm 11,2 21,1 16,1 4,8 1,6 0,7 2,0 1,0 1,4 7,3 9,9 7,5 7,3
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6