TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2013
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Měřicí program: TORO0, Ostrava Radvanice OZO
Identifikace ISKO: 1942
Organizace: ZÚ, SMOva
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cr ICP-MS ng/m3 Xm 4,0 5,1 5,9 7,5 11,9 11,1 7,2 4,5 5,5 8,0 7,8 4,0 6,9
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Mn ICP-MS ng/m3 Xm 27,4 35,1 30,4 37,3 55,1 26,5 27,6 24,7 40,6 78,6 97,2 75,6 46,4
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Ni ICP-MS ng/m3 Xm 3,7 2,8 2,0 1,8 2,7 2,4 2,1 2,9 2,9 2,8 2,5 1,9 2,5
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
As ICP-MS ng/m3 Xm 3,1 2,5 2,5 1,9 1,4 1,1 1,0 0,8 0,7 1,7 2,4 1,3 1,7
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Cd ICP-MS ng/m3 Xm 1,3 1,2 1,0 0,8 1,1 0,6 0,3 0,3 0,5 1,9 1,7 0,6 0,9
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Pb ICP-MS ng/m3 Xm 60,4 50,5 43,4 34,2 54,4 20,9 16,3 17,5 22,6 57,6 47,8 32,7 38,2
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4