PAH

Průměrné měsíční koncentrace persistentních organických látek (POPs)

Rok: 2013
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Měřicí program: TOREP, Ostrava-Radvanice ZÚ
Identifikace ISKO: 1713
Organizace: ZÚ, SMOva
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PAHs HPLC ng/m3 Xm 538,4 430,2 381,3 401,7 90,2 88,7 120,1 56,3 186,0 375,5 422,6 257,0 281,3
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
BaA HPLC ng/m3 Xm 51,7 36,8 28,5 18,0 2,7 2,9 5,5 1,5 8,4 16,3 16,7 15,3 17,0
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
BbF HPLC ng/m3 Xm 17,9 12,4 9,9 9,5 1,9 1,9 3,4 1,2 5,6 12,3 11,6 8,7 8,1
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
BaP HPLC ng/m3 Xm 17,9 16,8 12,8 8,9 1,8 1,8 2,5 1,0 5,3 13,6 14,5 12,1 9,4
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
Flu HPLC ng/m3 Xm 93,9 78,0 68,6 74,1 15,4 15,5 27,0 9,6 37,0 64,6 74,6 44,3 50,4
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
Pyr HPLC ng/m3 Xm 62,1 51,0 42,0 43,3 9,0 9,3 15,7 5,1 22,7 39,0 44,3 30,0 31,4
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
Chry HPLC ng/m3 Xm 16,0 16,4 14,0 14,1 2,6 2,9 5,0 1,4 6,8 15,3 15,9 12,6 10,6
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
BkF HPLC ng/m3 Xm 8,5 7,2 6,2 5,9 1,3 1,1 2,0 0,7 3,4 8,0 8,1 5,9 5,0
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
I123cdP HPLC ng/m3 Xm 13,7 13,8 8,0 6,1 1,6 1,2 2,6 0,9 4,1 7,8 8,6 6,9 6,4
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
DBahA HPLC ng/m3 Xm 2,0 2,7 1,0 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,6 0,4 0,7
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
BghiPRL HPLC ng/m3 Xm 6,9 8,0 5,4 6,2 5,0 2,3 2,1 0,9 4,4 8,6 10,3 7,7 5,9
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
PAHs_TEQ HPLC ng/m3 Xm 28,3 25,8 18,6 12,9 2,7 2,6 3,8 1,5 7,3 17,8 18,8 15,7 13,3
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
Fen HPLC ng/m3 Xm 209,4 161,9 154,6 199,6 46,3 46,7 51,5 32,6 75,0 166,3 189,5 97,4 120,0
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
A HPLC ng/m3 Xm 38,4 25,2 30,3 15,4 2,3 3,0 2,7 1,2 13,2 23,3 27,9 15,9 16,5
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6