TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2013
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Měřicí program: TORE0, Ostrava-Radvanice ZÚ
Identifikace ISKO: 1749
Organizace: ZÚ, SMOva
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cr ICP-MS ng/m3 Xm 7,8 5,8 5,0 7,5 7,9 6,7 4,3 4,7 8,1 5,9 8,2 9,9 6,8
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Mn ICP-MS ng/m3 Xm 93,5 43,0 32,1 43,5 40,3 42,5 17,3 32,5 107,1 79,8 108,5 157,7 66,3
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Ni ICP-MS ng/m3 Xm 3,1 2,3 2,7 1,9 2,1 3,1 2,6 6,4 3,0 1,7 2,3 2,5 2,8
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
As ICP-MS ng/m3 Xm 3,1 2,6 2,3 1,7 1,1 1,2 1,1 0,8 1,0 1,4 2,3 1,7 1,7
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Cd ICP-MS ng/m3 Xm 2,4 1,2 1,0 0,7 0,5 0,8 0,4 0,5 1,3 2,6 1,7 2,5 1,3
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Pb ICP-MS ng/m3 Xm 110,2 77,0 46,0 37,4 37,4 34,7 18,9 24,2 80,4 61,0 79,9 111,8 59,6
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4