TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2013
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Měřicí program: TOPR0, Ostrava-Přívoz
Identifikace ISKO: 1542
Organizace: ČHMÚ
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
V ICP-MS ng/m3 Xm 1,0 1,1 2,2 1,2 0,9 0,8 1,0 1,0 0,7 1,1 0,8 0,6 1,0
N 15 14 16 15 15 15 15 15 15 16 15 15
Cr ICP-MS ng/m3 Xm 3,2 3,6 3,8 3,3 2,4 1,6 2,1 2,9 3,0 4,4 2,9 1,7 3,0
N 15 14 16 15 15 15 15 15 15 16 15 15
Mn ICP-MS ng/m3 Xm 15,2 20,3 30,4 59,1 50,4 30,8 43,4 32,1 88,6 125,1 50,9 32,7 49,9
N 15 14 16 15 15 15 15 15 15 16 15 15
Fe ICP-MS ng/m3 Xm 460,1 655,6 1104,1 1460,0 1246,1 753,2 903,2 901,7 1437,9 2222,3 1259,7 902,1 1147,9
N 15 14 16 15 15 15 15 15 15 16 15 15
Ni ICP-MS ng/m3 Xm 1,6 1,8 2,0 2,2 2,2 1,3 1,3 1,6 1,7 3,1 2,4 2,3 2,0
N 15 14 16 15 15 15 15 15 15 16 15 15
Cu ICP-MS ng/m3 Xm 11,0 13,3 16,1 19,4 13,2 7,1 9,1 10,1 13,1 23,6 21,8 15,7 14,7
N 15 14 16 15 15 15 15 15 15 16 15 15
Zn ICP-MS ng/m3 Xm 136,3 143,7 160,3 82,3 60,6 65,9 41,9 71,6 66,1 130,5 128,8 80,2 98,1
N 15 14 16 15 15 15 15 15 15 16 15 15
As ICP-MS ng/m3 Xm 4,3 3,9 4,8 2,4 1,8 1,1 1,6 1,5 1,6 3,2 3,0 3,9 2,8
N 15 14 16 15 15 15 15 15 15 16 15 15
Se ICP-MS ng/m3 Xm 1,3 1,2 1,1 0,9 0,6 0,7 0,9 1,0 0,7 1,0 0,8 0,5 0,9
N 15 14 16 15 15 15 15 15 15 16 15 15
Cd ICP-MS ng/m3 Xm 1,0 1,2 1,0 0,6 0,4 0,5 0,3 0,5 0,4 0,8 1,0 0,4 0,7
N 15 14 16 15 15 15 15 15 15 16 15 15
Pb ICP-MS ng/m3 Xm 39,6 45,8 50,5 21,3 14,6 17,2 12,3 18,9 15,1 31,5 30,1 18,4 26,4
N 15 14 16 15 15 15 15 15 15 16 15 15