TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2013
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Měřicí program: TOMH0, Ostrava-Mariánské Hory
Identifikace ISKO: 1750
Organizace: ZÚ, SMOva
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cr ICP-MS ng/m3 Xm 6,1 14,4 11,1 6,2 9,0 4,8 8,2 6,3 5,6 8,4 8,6 2,6 7,6
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Mn ICP-MS ng/m3 Xm 73,2 47,0 40,8 41,9 50,0 47,5 26,7 40,6 38,4 122,8 104,2 15,8 54,4
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Ni ICP-MS ng/m3 Xm 13,4 2,2 3,0 2,7 3,6 7,5 3,1 3,3 3,5 4,1 3,3 2,2 4,3
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
As ICP-MS ng/m3 Xm 2,8 2,4 2,5 2,2 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3 2,3 4,3 1,3 2,0
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Cd ICP-MS ng/m3 Xm 4,0 2,1 2,8 1,0 2,1 3,5 0,5 1,7 0,7 2,3 4,4 0,7 2,2
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Pb ICP-MS ng/m3 Xm 144,2 96,2 85,6 34,0 68,0 78,5 18,2 44,0 29,5 157,9 130,4 20,4 76,0
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4