PAH

Průměrné měsíční koncentrace persistentních organických látek (POPs)

Rok: 2013
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Opava
Měřicí program: TCERP, Červená
Identifikace ISKO: 1931
Organizace: ČHMÚ,MSK
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BaA GC-MS ng/m3 Xm 2,7 5,6 4,7 0,8 0,3 0,1 0,1 0,3 1,1 0,3 1,4
N 5 5 5 5 5 5 3 7 5 5 5 6
BbF GC-MS ng/m3 Xm 4,7 5,4 4,6 1,5 0,5 0,1 0,1 0,3 1,0 0,6 1,6
N 5 5 5 5 5 5 3 7 5 5 5 6
BaP GC-MS ng/m3 Xm 2,0 3,0 2,8 0,6 0,2 0,1 0,1 0,2 0,9 0,3 0,9
N 5 5 5 5 5 5 3 7 5 5 5 6
Flu GC-MS ng/m3 Xm 11,1 12,9 10,4 5,3 3,0 1,4 0,7 1,3 2,8 1,9 4,5
N 5 5 5 5 5 5 3 7 5 5 5 6
Pyr GC-MS ng/m3 Xm 6,6 7,7 6,0 1,9 1,1 0,5 0,2 0,5 1,5 0,9 2,3
N 5 5 5 5 5 5 3 7 5 5 5 6
Chry GC-MS ng/m3 Xm 3,3 4,4 4,0 1,0 0,3 0,1 0,1 0,2 0,9 0,4 1,3
N 5 5 5 5 5 5 3 7 5 5 5 6
BkF GC-MS ng/m3 Xm 1,3 1,6 1,6 0,5 0,2 0,0 0,0 0,1 0,4 0,2 0,5
N 5 5 5 5 5 5 3 7 5 5 5 6
DBahA GC-MS ng/m3 Xm 0,3 0,4 0,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,4 0,2 0,2
N 5 5 5 5 5 5 3 7 5 5 5 6
BghiPRL GC-MS ng/m3 Xm 1,5 1,8 1,7 0,5 0,2 0,1 0,1 0,2 0,7 0,3 0,6
N 5 5 5 5 5 5 3 7 5 5 5 6
Fl GC-MS ng/m3 Xm 21,1 20,2 13,2 6,7 4,2 3,4 2,6 4,0 7,8 5,0 8,6
N 5 5 5 5 5 5 3 7 5 5 5 6
Fen GC-MS ng/m3 Xm 19,9 24,1 17,2 9,5 6,3 3,9 2,0 3,6 5,3 4,6 8,8
N 5 5 5 5 5 5 3 7 5 5 5 6
A GC-MS ng/m3 Xm 1,4 1,8 1,7 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,6
N 5 5 5 5 5 5 3 7 5 5 5 6