TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2013
Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Měřicí program: SKOA0, Kolín SAZ
Identifikace ISKO: 1703
Organizace: ZÚ Ústí nL
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cr AAS ng/m3 Xm 1,1 2,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 1,4 1,0 1,2
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Mn AAS ng/m3 Xm 2,9 1,9 2,0 1,6 1,1 1,7 1,8 2,4 2,3 3,2 1,8 2,0 2,1
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Ni AAS ng/m3 Xm 7,2 7,1 5,1 1,1 1,1 1,1 0,4 0,5 0,5 0,7 2,5 1,0 2,4
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
As AAS ng/m3 Xm 3,0 1,1 1,2 0,6 0,1 0,1 0,9 1,0 1,1 1,9 1,8 1,3 1,2
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Cd AAS ng/m3 Xm 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Pb AAS ng/m3 Xm 10,7 8,7 8,9 6,5 4,8 4,6 3,6 8,0 9,0 13,6 6,9 4,9 7,5
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4