TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2013
Kraj: Plzeňský
Okres: Plzeň-město
Měřicí program: PPLX0, Plzeň-Slovany
Identifikace ISKO: 1543
Organizace: ČHMÚ
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
V ICP-MS ng/m3 Xm 0,9 0,5 1,0 1,0 0,5 0,6 0,8 0,6 0,5 0,7 0,6 0,4 0,7
N 17 15 16 14 15 15 15 16 15 16 15 15
Cr ICP-MS ng/m3 Xm 2,0 0,2 0,9 1,3 1,2 1,2 1,4 1,3 1,6 2,3 1,9 1,4 1,4
N 17 15 16 14 15 15 15 16 15 16 15 15
Mn ICP-MS ng/m3 Xm 6,1 4,4 8,4 10,5 7,7 6,9 7,8 6,6 7,5 11,5 9,5 5,8 7,7
N 17 15 16 14 15 15 15 16 15 16 15 15
Fe ICP-MS ng/m3 Xm 262,0 192,1 389,5 597,8 395,7 407,8 416,2 334,6 371,8 572,6 423,1 287,5 382,7
N 17 15 16 14 15 15 15 16 15 16 15 15
Ni ICP-MS ng/m3 Xm 0,9 0,6 1,0 1,1 0,9 0,4 0,9 0,8 0,8 1,0 0,6 0,6 0,8
N 17 15 16 14 15 15 15 16 15 16 15 15
Cu ICP-MS ng/m3 Xm 11,1 6,4 8,9 10,4 7,5 8,8 7,8 7,2 9,2 14,6 11,4 11,0 9,5
N 17 15 16 14 15 15 15 16 15 16 15 15
Zn ICP-MS ng/m3 Xm 52,5 35,7 44,6 32,8 39,7 18,9 20,7 23,5 24,5 59,2 52,1 43,0 37,2
N 17 15 16 14 15 15 15 16 15 16 15 15
As ICP-MS ng/m3 Xm 5,4 4,0 3,4 1,7 1,1 0,6 0,6 0,6 0,7 4,6 3,5 4,4 2,5
N 17 15 16 14 15 15 15 16 15 16 15 15
Se ICP-MS ng/m3 Xm 1,2 0,7 0,9 0,8 0,6 0,6 0,7 0,8 0,6 0,7 0,4 0,5 0,7
N 17 15 16 14 15 15 15 16 15 16 15 15
Cd ICP-MS ng/m3 Xm 0,4 0,3 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3
N 17 15 16 14 15 15 15 16 15 16 14 15
Pb ICP-MS ng/m3 Xm 15,4 10,1 11,8 7,4 7,0 5,4 4,2 5,0 5,3 11,6 8,6 7,8 8,3
N 17 15 16 14 15 15 15 16 15 16 15 15