PAH

Průměrné měsíční koncentrace persistentních organických látek (POPs)

Rok: 2013
Kraj: Plzeňský
Okres: Plzeň-město
Měřicí program: PPLRP, Plzeň-Roudná
Identifikace ISKO: 1695
Organizace: ZÚ Ústí nL
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PAHs HPLC ng/m3 Xm 28,1 30,7 38,2 21,3 16,8 9,4 6,0 6,9 20,1 31,8 63,6 100,5 31,2
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
BaA HPLC ng/m3 Xm 0,3 0,7 1,0 0,3 0,1 0,2 0,0 0,0 0,8 0,5 1,2 2,6 0,6
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
BbF HPLC ng/m3 Xm 0,6 1,2 1,4 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 0,9 1,0 3,5 6,9 1,4
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
BaP HPLC ng/m3 Xm 0,3 0,8 1,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,8 1,1 2,6 4,8 1,1
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
Flu HPLC ng/m3 Xm 5,5 5,5 7,6 4,6 3,3 2,1 1,2 1,3 2,7 5,3 11,0 17,2 5,6
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
Pyr HPLC ng/m3 Xm 3,6 4,0 4,9 2,2 2,1 1,1 0,6 0,7 2,4 3,7 8,1 13,3 3,9
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
Chry HPLC ng/m3 Xm 0,9 1,7 2,0 0,8 0,5 0,4 0,2 0,2 1,0 1,4 4,0 7,8 1,8
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
BkF HPLC ng/m3 Xm 0,2 0,6 0,8 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,5 1,2 2,1 0,5
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
I123cdP HPLC ng/m3 Xm 0,1 0,3 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,4 1,2 2,6 0,5
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
DBahA HPLC ng/m3 Xm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
BghiPRL HPLC ng/m3 Xm 0,5 0,8 1,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,8 2,7 4,3 1,0
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
PAHs_TEQ HPLC ng/m3 Xm 0,4 1,1 1,5 0,6 0,3 0,1 0,1 0,2 1,1 1,4 3,4 6,2 1,4
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
Fen HPLC ng/m3 Xm 15,2 14,1 16,7 11,3 9,4 5,1 3,6 3,9 9,6 15,6 25,1 33,7 13,6
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
A HPLC ng/m3 Xm 0,8 0,9 1,0 0,3 0,4 0,1 0,1 0,2 0,7 1,2 2,8 5,1 1,1
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6