TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2013
Kraj: Plzeňský
Okres: Klatovy
Měřicí program: PKLS0, Klatovy soud
Identifikace ISKO: 1693
Organizace: ZÚ Ústí nL
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cr AAS ng/m3 Xm 1,2 1,2 1,1 1,7 2,3 1,7 1,4 1,5 1,3 1,1 1,2 0,9 1,4
N 5 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4
Mn AAS ng/m3 Xm 3,1 2,4 2,3 3,6 3,2 3,7 3,0 1,8 1,9 2,0 2,4 1,7 2,6
N 5 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4
Ni AAS ng/m3 Xm 1,7 1,4 1,8 1,8 2,6 2,3 2,4 2,2 1,8 2,0 2,4 1,6 2,0
N 5 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4
As AAS ng/m3 Xm 2,3 2,7 2,0 2,6 2,1 2,0 2,5 2,5 2,0 2,0 2,2 2,1 2,2
N 5 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4
Cd AAS ng/m3 Xm 0,8 0,6 0,6 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7
N 5 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4
Pb AAS ng/m3 Xm 9,4 5,8 5,3 8,0 10,2 9,8 8,8 8,7 8,4 8,0 6,7 6,7 8,0
N 5 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4