PAH

Průměrné měsíční koncentrace persistentních organických látek (POPs)

Rok: 2013
Kraj: Olomoucký
Okres: Olomouc
Měřicí program: MOLJP, Olomouc-Hejčín
Identifikace ISKO: 1895
Organizace: ČHMÚ
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BaA GC-MS ng/m3 Xm 8,3 1,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,7 1,9 2,9 2,4 2,6
N 7 9 7 8 9 8 11 10 10 10 10 11
BbF GC-MS ng/m3 Xm 6,6 2,3 0,5 0,2 0,1 0,2 0,8 2,1 2,9 2,2 2,5
N 7 9 7 8 9 8 11 10 10 10 10 11
BaP GC-MS ng/m3 Xm 4,6 1,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,7 2,0 2,5 1,7 1,7
N 7 9 7 8 9 8 11 10 10 10 10 11
Chry GC-MS ng/m3 Xm 6,8 1,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,5 1,5 2,7 2,2 2,2
N 7 9 7 8 9 8 11 10 10 10 10 11
BkF GC-MS ng/m3 Xm 2,3 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,8 1,2 0,8 0,8
N 7 9 7 8 9 8 11 10 10 10 10 11
I123cdP GC-MS ng/m3 Xm 4,8 0,9 0,2 0,1 0,1 0,1 0,8 2,3 3,4 1,8 1,8
N 7 9 7 8 9 8 11 10 10 10 10 11
DBahA GC-MS ng/m3 Xm 0,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5 0,6 0,4 0,3
N 7 9 7 8 9 8 11 10 10 10 10 11
BghiPRL GC-MS ng/m3 Xm 2,8 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1 0,6 1,8 2,2 1,6 1,3
N 7 9 7 8 9 8 11 10 10 10 10 11