TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2013
Kraj: Liberecký
Okres: Liberec
Měřicí program: LLIM0, Liberec-město
Identifikace ISKO: 1613
Organizace: ČHMÚ
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
V ICP-MS ng/m3 Xm 1,1 0,5 0,7 0,7 0,6 0,5 0,7 0,6 0,6 0,4 0,5 0,6
N 16 14 15 15 15 15 15 15 13 16 15 15
Cr ICP-MS ng/m3 Xm 0,9 1,3 1,2 1,8 0,9 1,4 1,8 1,3 1,9 1,1 0,7 1,3
N 16 14 15 15 15 15 15 15 13 16 15 15
Mn ICP-MS ng/m3 Xm 4,4 4,0 4,6 7,2 7,8 6,1 6,8 7,4 10,0 6,1 2,6 6,1
N 16 14 15 15 15 15 15 15 13 16 15 15
Fe ICP-MS ng/m3 Xm 122,2 133,7 171,7 316,3 330,5 267,7 302,6 299,4 394,7 209,4 140,7 247,6
N 16 14 15 15 15 15 15 15 13 16 15 15
Ni ICP-MS ng/m3 Xm 0,9 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,8 0,8 0,5 0,7
N 16 14 15 15 15 15 15 15 13 16 15 15
Cu ICP-MS ng/m3 Xm 7,2 7,6 5,6 7,1 7,0 6,1 8,3 7,4 12,8 7,3 5,7 7,7
N 16 14 15 15 15 15 15 15 13 16 15 15
Zn ICP-MS ng/m3 Xm 64,5 48,8 34,7 30,4 29,3 22,0 21,4 23,2 46,2 35,5 29,6 35,7
N 16 14 15 15 15 15 15 15 13 16 15 15
As ICP-MS ng/m3 Xm 4,0 4,0 3,8 2,2 1,1 1,0 1,9 1,0 2,2 1,8 2,7 2,2
N 16 14 15 15 15 15 15 15 13 16 15 15
Se ICP-MS ng/m3 Xm 0,8 0,7 0,7 0,8 0,5 0,5 0,8 0,6 0,9 0,5 0,5 0,7
N 16 14 15 15 15 15 15 15 13 16 15 15
Cd ICP-MS ng/m3 Xm 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,7 0,2 0,5 0,4 0,3 0,4
N 16 14 15 15 15 15 15 15 13 16 15 15
Pb ICP-MS ng/m3 Xm 23,1 20,1 17,1 10,3 9,3 6,1 8,1 5,8 11,9 10,1 6,4 11,4
N 16 14 15 15 15 15 15 15 13 16 15 15