TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2013
Kraj: Vysočina
Okres: Žďár nad Sázavou
Měřicí program: JZNZ0, Ždár nad Sázavou
Identifikace ISKO: 1683
Organizace: ZÚ, SMOva
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cr AAS ng/m3 Xm 5,3 5,2 5,1 4,2 5,2 6,3 5,5 8,0 7,4 4,9 6,2 12,8 6,4
N 5 4 4 5 2 4 5 4 5 4 4 4
Mn AAS ng/m3 Xm 4,4 2,7 2,6 2,2 1,6 1,9 1,9 1,8 2,1 1,9 1,9 2,4 2,3
N 5 4 4 5 2 4 5 4 5 4 4 4
Ni AAS ng/m3 Xm 2,0 1,0 1,0 11,7 10,2 2,4 2,9 1,2 1,1 2,4 1,5 1,4 2,9
N 5 4 4 5 2 4 5 4 5 4 4 4
As AAS ng/m3 Xm 2,4 1,4 1,8 1,0 1,0 0,8 0,6 0,5 0,2 0,9 1,7 1,2 1,1
N 5 4 4 5 2 4 5 4 5 4 4 4
Cd AAS ng/m3 Xm 0,5 0,3 0,2 1,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 1,8 0,7 0,7 0,6
N 5 4 4 5 2 4 5 4 5 4 4 4
Pb AAS ng/m3 Xm 7,8 6,2 5,4 4,3 2,6 3,1 2,1 2,1 1,8 2,3 2,7 2,3 3,6
N 5 4 4 5 2 4 5 4 5 4 4 4