PCB_OCP

Průměrné měsíční koncentrace persistentních organických látek (POPs)

Rok: 2013
Kraj: Vysočina
Okres: Pelhřimov
Měřicí program: JKOSH, Košetice
Identifikace ISKO: 1436
Organizace: ČHMÚ
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PCBs GC-MS/Q+P pg/m3 Xm 8,2 5,1 6,7 11,9 9,3 13,4 13,6 12,6 9,1 8,4 3,5 3,5 8,8
N 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4
PCB28 GC-MS/Q+P pg/m3 Xm 2,1 2,1 2,6 3,8 3,7 5,4 5,3 3,8 3,1 3,4 1,8 2,0 3,3
N 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4
PCB52 GC-MS/Q+P pg/m3 Xm 1,5 1,3 1,7 2,7 2,3 3,0 3,4 2,5 2,0 1,8 1,1 1,1 2,0
N 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4
PCB101 GC-MS/Q+P pg/m3 Xm 1,0 0,7 0,8 1,8 1,2 1,8 2,4 2,0 1,4 1,1 0,5 0,6 1,3
N 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4
PCB118 GC-MS/Q+P pg/m3 Xm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
N 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4
PCB138 GC-MS/Q+P pg/m3 Xm 1,2 0,6 0,7 1,1 0,6 0,9 1,3 1,0 0,7 0,6 0,5 0,5 0,8
N 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4
PCB153 GC-MS/Q+P pg/m3 Xm 1,8 0,9 1,1 1,9 1,3 1,8 2,5 2,1 1,4 1,1 0,5 0,5 1,4
N 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4
PCB180 GC-MS/Q+P pg/m3 Xm 1,4 0,6 0,7 0,9 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7
N 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4
alpha_HCH GC-MS/Q+P pg/m3 Xm 6,1 3,8 4,3 6,4 8,8 15,2 10,1 8,5 8,5 8,6 4,5 3,6 7,4
N 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4
beta_HCH GC-MS/Q+P pg/m3 Xm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
N 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4
gamma_HCH GC-MS/Q+P pg/m3 Xm 6,8 3,4 3,8 10,9 10,8 12,4 16,1 11,3 11,1 9,3 5,0 4,6 8,9
N 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4
delta_HCH GC-MS/Q+P pg/m3 Xm 1,1 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
N 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4
HCH GC-MS/Q+P ng/m3 Xm 13,7 7,2 8,1 17,4 19,6 28,5 26,4 19,8 19,7 17,9 9,2 8,1 16,4
N 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4
HCB GC-MS/Q+P pg/m3 Xm 73,7 76,7 79,8 124,3 85,7 74,5 123,3 135,2 101,5 133,1 89,6 162,9 104,7
N 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4
PeCB GC-MS/Q+P pg/m3 Xm 16,1 21,3 17,2 10,4 8,7 5,3 4,2 5,2 5,4 10,6 11,4 23,5 11,5
N 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4
pp_DDE GC-MS/Q+P pg/m3 Xm 10,9 7,9 12,9 29,1 29,8 28,2 32,1 46,6 40,5 30,7 13,4 15,7 24,9
N 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4
pp_DDD GC-MS/Q+P pg/m3 Xm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5
N 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4
pp_DDT GC-MS/Q+P pg/m3 Xm 1,5 0,7 1,1 2,0 3,0 4,5 6,1 6,2 4,9 4,0 1,7 1,1 3,1
N 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4