TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2013
Kraj: Vysočina
Okres: Pelhřimov
Měřicí program: JKOS5, Košetice
Identifikace ISKO: 1567
Organizace: ČHMÚ
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
V ICP-MS ng/m3 Xm 0,5 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 16 15 14
Cr ICP-MS ng/m3 Xm 0,5 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 16 15 14
Mn ICP-MS ng/m3 Xm 2,3 1,8 1,8 2,1 1,2 1,5 1,1 2,2 2,1 1,4 1,4 1,8 1,7
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 16 15 14
Fe ICP-MS ng/m3 Xm 22,4 21,5 27,7 34,6 28,9 19,9 30,3 55,6 22,0 23,0 16,7 17,2 26,8
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 16 15 14
Ni ICP-MS ng/m3 Xm 0,5 0,2 0,4 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2
N 15 14 16 15 14 15 16 15 14 16 15 14
Cu ICP-MS ng/m3 Xm 1,6 1,3 1,2 1,1 0,7 0,6 0,6 1,3 0,9 0,8 1,0 0,9 1,0
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 16 15 14
Zn ICP-MS ng/m3 Xm 24,7 19,2 18,8 13,4 5,9 4,8 4,8 8,1 11,0 10,5 14,2 13,0 12,3
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 16 15 14
As ICP-MS ng/m3 Xm 1,9 1,6 1,2 0,9 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,6 1,3 0,7 0,8
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 16 15 14
Se ICP-MS ng/m3 Xm 0,6 0,6 0,6 0,5 0,3 0,3 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 16 15 14
Cd ICP-MS ng/m3 Xm 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 16 15 14
Pb ICP-MS ng/m3 Xm 8,9 7,7 7,2 4,8 2,6 1,9 1,7 2,8 2,8 3,2 3,6 2,7 4,2
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 16 15 14