TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2013
Kraj: Vysočina
Okres: Jihlava
Měřicí program: JJIZ0, Jihlava-Znojemská
Identifikace ISKO: 1682
Organizace: ZÚ, SMOva
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cr AAS ng/m3 Xm 22,8 47,5 58,0 150,0 148,1 121,6 78,5 60,1 53,5 54,4 59,3 39,6 74,5
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Mn AAS ng/m3 Xm 5,5 5,6 6,7 12,3 10,4 7,7 8,8 7,5 6,3 6,1 5,8 4,2 7,3
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Ni AAS ng/m3 Xm 4,6 5,3 5,8 31,2 14,0 9,6 11,6 9,2 6,9 9,9 5,7 4,5 9,9
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
As AAS ng/m3 Xm 2,4 1,6 1,5 1,4 0,8 1,0 0,7 0,6 0,6 1,5 2,2 1,7 1,3
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Cd AAS ng/m3 Xm 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Pb AAS ng/m3 Xm 11,7 10,1 11,2 7,8 3,0 4,9 3,3 2,1 3,9 4,7 4,1 2,3 5,7
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4