TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2013
Kraj: Pardubický
Okres: Svitavy
Měřicí program: ESTV0, Svitavy
Identifikace ISKO: 1675
Organizace: ZÚ Ústí nL
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cr AAS ng/m3 Xm 1,8 2,5 2,2 1,0 1,0 1,0 2,4 2,0 2,3 2,7 3,2 3,1 2,1
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Mn AAS ng/m3 Xm 7,0 3,1 3,1 1,0 1,0 1,0 1,9 1,7 1,8 2,6 2,3 1,6 2,4
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Ni AAS ng/m3 Xm 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 0,4 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,7
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
As AAS ng/m3 Xm 2,1 2,0 1,6 0,4 0,1 0,3 0,9 1,0 0,6 0,8 1,1 1,0 1,0
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Cd AAS ng/m3 Xm 0,3 0,2 0,3 0,3 0,5 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Pb AAS ng/m3 Xm 10,1 10,7 5,5 6,7 3,8 3,8 10,5 5,6 6,6 7,2 6,9 4,4 6,8
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4