TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2013
Kraj: Pardubický
Okres: Pardubice
Měřicí program: EPAU0, Pardubice Dukla
Identifikace ISKO: 1513
Organizace: ČHMÚ
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
V ICP-MS ng/m3 Xm 0,8 0,5 0,7 0,6 0,5 0,4 0,7 0,7 0,3 0,6 0,4 0,5 0,6
N 15 14 16 15 15 15 15 16 15 16 15 15
Cr ICP-MS ng/m3 Xm 0,7 0,8 0,6 1,0 0,3 0,7 1,2 0,9 1,0 1,5 1,2 0,8 0,9
N 15 14 16 15 15 15 15 16 15 16 15 15
Mn ICP-MS ng/m3 Xm 4,0 3,9 4,3 5,4 4,1 3,8 6,3 6,2 4,3 8,5 4,6 3,8 4,9
N 15 14 16 15 15 15 15 16 15 16 15 15
Fe ICP-MS ng/m3 Xm 137,8 167,1 185,0 231,5 241,1 197,1 306,6 298,7 215,2 371,7 218,1 175,1 226,4
N 15 14 16 15 15 15 15 16 15 16 15 15
Ni ICP-MS ng/m3 Xm 1,0 0,5 0,5 0,5 0,7 0,5 0,6 0,7 0,5 0,7 0,5 0,5 0,6
N 15 14 16 15 15 15 15 16 15 16 15 15
Cu ICP-MS ng/m3 Xm 5,5 5,6 4,4 5,0 3,9 3,4 4,7 4,7 4,9 9,4 6,7 8,3 5,4
N 15 14 16 15 15 15 15 16 15 16 15 15
Zn ICP-MS ng/m3 Xm 40,9 44,2 32,4 18,3 16,2 10,4 11,2 18,3 15,8 41,3 32,5 29,9 25,7
N 15 14 16 15 15 15 15 16 15 16 15 15
As ICP-MS ng/m3 Xm 3,2 2,7 1,7 1,2 1,5 1,1 1,0 1,3 0,7 2,7 1,5 1,9 1,7
N 15 14 16 15 15 15 15 16 15 16 15 15
Se ICP-MS ng/m3 Xm 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,9 1,1 0,6 0,8 0,5 0,4 0,7
N 15 14 16 15 15 15 15 16 15 16 15 15
Cd ICP-MS ng/m3 Xm 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2
N 15 14 16 15 15 15 15 16 15 16 15 15
Pb ICP-MS ng/m3 Xm 14,4 13,5 9,7 5,5 4,7 4,3 3,3 4,6 4,3 9,9 7,9 6,5 7,4
N 15 14 16 15 15 15 15 16 15 16 15 15