PAH

Průměrné měsíční koncentrace persistentních organických látek (POPs)

Rok: 2013
Kraj: Sasko-Dresden
Okres: Zittau
Měřicí program: DZITP, Zittau-Ost
Identifikace ISKO: 1923
Organizace: LfULG
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BaA HPLC ng/m3 Xm 2,5 3,2 1,7 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 1,1 1,5 0,7 1,0
N 11 9 10 10 11 10 10 10 10 11 10 10
BbF HPLC ng/m3 Xm 3,2 4,2 2,3 0,8 0,7 0,3 0,3 0,3 0,7 1,4 1,7 1,3 1,4
N 11 9 10 10 11 10 10 10 10 11 10 10
BaP HPLC ng/m3 Xm 3,8 3,8 2,0 0,6 0,5 0,2 0,1 0,2 0,6 1,5 1,9 1,1 1,3
N 11 9 10 10 11 10 10 10 10 11 10 10
Flu HPLC ng/m3 Xm 4,6 5,3 3,4 0,8 0,4 0,2 0,1 0,2 0,4 1,0 1,6 1,3 1,6
N 11 9 10 10 11 10 10 10 10 11 10 10
BkF HPLC ng/m3 Xm 2,0 2,3 1,3 0,5 0,4 0,1 0,1 0,1 0,4 0,8 1,1 0,7 0,8
N 11 9 10 10 11 10 10 10 10 11 10 10
I123cdP HPLC ng/m3 Xm 3,5 4,4 2,6 0,9 0,9 0,4 0,3 0,4 0,9 1,7 2,0 1,5 1,6
N 11 9 10 10 11 10 10 10 10 11 10 10
DBahA HPLC ng/m3 Xm 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1
N 11 9 10 10 11 10 10 10 10 11 10 10
BjF HPLC ng/m3 Xm 1,9 3,6 2,3 0,7 0,6 0,2 0,1 0,2 0,5 1,3 1,3 1,3 1,1
N 11 9 10 10 11 10 10 10 10 11 10 10
BeP HPLC ng/m3 Xm 2,2 3,3 1,9 0,7 0,6 0,2 0,2 0,2 0,5 1,5 1,4 1,1 1,1
N 11 9 10 10 11 10 10 10 10 11 10 10