TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2013
Kraj: Sasko-Dresden
Okres: Zittau
Měřicí program: DZIT0, Zittau-Ost
Identifikace ISKO: 1922
Organizace: LfULG
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cr AAS ng/m3 Xm 4,1 2,9 2,1 1,4 0,9 1,4 1,5 1,6 1,2 1,4 2,0 1,0 1,8
N 6 4 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5
Ni AAS ng/m3 Xm 3,2 2,4 1,4 0,9 0,7 0,8 1,0 0,7 0,9 0,7 0,7 0,9 1,2
N 6 4 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5
As AAS ng/m3 Xm 8,3 4,6 2,8 1,5 5,0 4,8 2,6 2,3 1,3 1,4 2,6 3,3 3,4
N 6 4 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5
Cd AAS ng/m3 Xm 0,9 0,7 0,5 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4
N 6 4 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5