TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2013
Kraj: Sasko-Chemnitz
Okres: Aue
Měřicí program: DSCH0, Schwartenberg
Identifikace ISKO: 1768
Organizace: LfULG
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cr AAS ng/m3 Xm 4,7 1,3 2,5 1,4 1,1 1,3 1,3 1,8 0,5 0,5 0,6 1,2 1,5
N 6 4 5 5 6 5 4 5 5 5 5 5
Ni AAS ng/m3 Xm 2,9 1,2 1,0 0,9 0,6 0,8 0,8 0,7 0,6 0,4 0,7 1,1 1,0
N 6 4 5 5 6 5 4 5 5 5 5 5
As AAS ng/m3 Xm 2,9 2,7 1,6 0,7 1,1 1,5 0,6 1,6 0,7 0,8 0,9 1,9 1,4
N 6 4 5 5 6 5 4 5 5 5 5 5
Cd AAS ng/m3 Xm 0,3 0,7 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
N 6 4 5 5 6 5 4 5 5 5 5 5
Pb AAS ng/m3 Xm 8,4 11,9 6,2 3,4 2,9 3,5 1,8 3,3 2,2 3,1 4,1 6,2 4,8
N 6 4 5 5 6 5 4 5 5 5 5 5