TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2013
Kraj: Sasko-Dresden
Okres: Gorlitz
Měřicí program: DGOR0, Goerlitz
Identifikace ISKO: 1770
Organizace: LfULG
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cr AAS ng/m3 Xm 3,6 3,0 3,4 3,8 2,4 4,1 3,5 4,3 3,1 3,9 3,8 2,7 3,5
N 16 14 15 15 15 15 15 16 15 15 15 16
Ni AAS ng/m3 Xm 2,8 2,1 2,0 1,5 0,9 1,3 1,5 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1 1,5
N 16 14 15 15 15 15 15 16 15 15 15 16
As AAS ng/m3 Xm 5,7 5,4 3,1 5,5 2,4 3,5 2,5 2,8 1,1 1,5 3,4 2,9 3,3
N 16 14 15 15 15 15 15 16 15 15 15 16
Cd AAS ng/m3 Xm 0,6 0,8 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4
N 16 14 15 15 15 15 15 16 15 15 15 16