TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2013
Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Měřicí program: CCBT0, Čes. Budějovice-Třešň.
Identifikace ISKO: 1674
Organizace: ZÚ Ústí nL
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cr AAS ng/m3 Xm 1,4 1,1 1,2 1,4 1,8 1,9 1,4 1,5 2,1 1,1 1,1 1,2 1,4
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Mn AAS ng/m3 Xm 3,8 5,0 6,2 2,8 2,3 1,9 2,0 1,9 1,2 2,0 1,5 1,5 2,6
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Ni AAS ng/m3 Xm 1,4 1,8 1,8 1,6 1,6 1,7 1,5 2,0 2,2 1,7 1,6 1,7 1,7
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
As AAS ng/m3 Xm 2,6 1,8 1,9 2,4 2,2 2,6 2,5 2,2 2,9 2,4 2,5 2,4 2,3
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Cd AAS ng/m3 Xm 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Pb AAS ng/m3 Xm 8,1 7,4 6,5 9,2 7,3 5,9 6,2 6,1 6,7 6,8 8,1 8,4 7,2
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4