PAH

Průměrné měsíční koncentrace persistentních organických látek (POPs)

Rok: 2013
Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Měřicí program: CCBAP, Č.Budějovice-Antala Staška
Identifikace ISKO: 1595
Organizace: ČHMÚ
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BaA GC-MS ng/m3 Xm 6,7 7,1 4,0 1,5 0,3 0,1 0,0 0,1 0,5 1,0 3,1 4,3 2,3
N 10 9 10 10 10 10 11 9 10 10 9 9
BbF GC-MS ng/m3 Xm 6,1 5,2 4,1 2,1 0,8 0,4 0,1 0,1 0,6 1,3 2,3 3,2 2,1
N 10 9 10 10 10 10 11 9 10 10 9 9
BaP GC-MS ng/m3 Xm 3,8 3,7 2,4 1,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,4 1,0 2,3 3,2 1,5
N 10 9 10 10 10 10 11 9 10 10 9 9
Chry GC-MS ng/m3 Xm 5,1 5,8 3,4 1,4 0,3 0,1 0,0 0,1 0,3 0,8 2,3 4,0 1,9
N 10 9 10 10 10 10 11 9 10 10 9 9
BkF GC-MS ng/m3 Xm 1,9 1,9 1,2 0,5 0,2 0,1 0,0 0,0 0,2 0,4 1,0 1,4 0,7
N 10 9 10 10 10 10 11 9 10 10 9 9
I123cdP GC-MS ng/m3 Xm 3,8 3,8 2,6 1,1 0,4 0,2 0,1 0,1 0,6 1,4 3,0 3,7 1,7
N 10 9 10 10 10 10 11 9 10 10 9 9
DBahA GC-MS ng/m3 Xm 0,4 0,6 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,5 0,7 0,3
N 10 9 10 10 10 10 11 9 10 10 9 9
BghiPRL GC-MS ng/m3 Xm 2,5 2,8 1,7 0,8 0,3 0,2 0,1 0,1 0,4 0,9 1,8 2,8 1,2
N 10 9 10 10 10 10 11 9 10 10 9 9