TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2013
Kraj: Jihomoravský
Okres: Znojmo
Měřicí program: BKUC0, Kuchařovice
Identifikace ISKO: 1501
Organizace: ČHMÚ
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
V ICP-MS ng/m3 Xm 0,5 0,3 0,6 0,7 0,5 0,4 0,6 0,7 0,3 0,6 0,4 0,4 0,5
N 15 14 16 15 15 14 16 15 15 16 15 15
Cr ICP-MS ng/m3 Xm 0,8 0,3 0,4 0,2 0,3 0,8 1,1 0,8 0,4 0,7 0,7 0,3 0,6
N 15 14 16 15 15 14 16 15 15 16 15 15
Mn ICP-MS ng/m3 Xm 3,4 3,1 4,1 4,6 3,1 3,3 5,1 6,5 3,5 4,8 3,4 1,7 3,9
N 15 14 16 15 15 14 16 15 15 16 15 15
Fe ICP-MS ng/m3 Xm 77,7 70,1 143,5 250,1 175,0 118,5 197,9 248,3 126,9 169,7 113,7 50,7 146,0
N 15 14 16 15 15 14 16 15 15 16 15 15
Ni ICP-MS ng/m3 Xm 0,9 0,3 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0,5 0,3 0,4 0,8 1,2 0,5
N 15 14 16 15 15 14 16 15 15 16 15 15
Cu ICP-MS ng/m3 Xm 2,9 2,3 3,5 2,9 1,6 1,9 2,3 3,0 1,9 2,6 2,3 1,2 2,4
N 15 14 16 15 15 14 16 15 15 16 15 15
Zn ICP-MS ng/m3 Xm 38,8 33,6 34,9 26,2 13,7 9,6 11,1 18,0 16,5 24,3 25,2 17,8 22,5
N 15 14 16 15 15 14 16 15 15 16 15 15
As ICP-MS ng/m3 Xm 2,1 1,6 2,8 1,3 0,4 0,7 0,5 0,7 0,3 0,8 1,1 0,7 1,1
N 15 14 16 15 15 14 16 15 15 16 15 15
Se ICP-MS ng/m3 Xm 0,6 0,7 0,8 0,7 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,3 0,6
N 15 14 16 15 15 14 16 15 15 16 15 15
Cd ICP-MS ng/m3 Xm 0,4 0,3 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
N 15 14 16 15 15 14 16 15 15 16 15 15
Pb ICP-MS ng/m3 Xm 11,6 10,1 13,0 7,7 3,8 3,3 2,7 4,3 3,4 5,9 7,3 4,5 6,5
N 15 14 16 15 15 14 16 15 15 16 15 15