TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2013
Kraj: Jihomoravský
Okres: Hodonín
Měřicí program: BHOD0, Hodonín
Identifikace ISKO: 1672
Organizace: ZÚ, SMOva
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cr ICP-MS ng/m3 Xm 0,3 0,2 0,4 1,0 1,0 1,0 1,1 1,4 1,0 2,5 1,3 1,0 1,0
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Mn ICP-MS ng/m3 Xm 2,9 3,1 2,4 3,5 2,0 2,8 2,5 2,2 2,3 4,1 3,1 2,0 2,7
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Ni ICP-MS ng/m3 Xm 1,6 1,7 1,1 3,1 1,9 1,6 2,4 1,5 1,9 6,7 2,5 2,4 2,4
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
As ICP-MS ng/m3 Xm 1,2 1,1 1,0 0,8 0,3 0,5 0,4 0,2 0,3 1,7 0,9 0,7 0,8
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Cd ICP-MS ng/m3 Xm 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Pb ICP-MS ng/m3 Xm 13,1 13,5 10,7 7,9 3,2 5,2 4,0 3,3 4,3 9,1 6,4 6,1 7,2
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4