PAH

Průměrné měsíční koncentrace persistentních organických látek (POPs)

Rok: 2013
Kraj: Jihomoravský
Okres: Brno-město
Měřicí program: BBNAP, Brno-Masná
Identifikace ISKO: 1660
Organizace: ZÚ, SMOva
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PAHs HPLC ng/m3 Xm 82,9 62,2 72,8 38,3 10,0 21,5 54,4 34,9 26,0 44,0 42,5 47,0 44,5
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
BaA HPLC ng/m3 Xm 2,5 2,2 2,4 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,9 6,3 5,9 1,8
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
BbF HPLC ng/m3 Xm 2,4 2,0 2,2 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 1,4 1,5 1,4 1,3 1,1
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
BaP HPLC ng/m3 Xm 1,6 1,3 1,3 0,4 0,1 0,4 0,1 0,1 0,5 1,3 1,4 1,3 0,8
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
Flu HPLC ng/m3 Xm 9,5 6,5 7,8 3,8 1,0 2,1 8,7 6,2 4,0 7,6 6,6 7,4 5,9
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
Pyr HPLC ng/m3 Xm 5,6 6,3 9,2 3,3 0,5 1,0 3,8 2,8 2,8 5,5 4,5 5,4 4,2
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
Chry HPLC ng/m3 Xm 13,6 13,4 17,1 4,6 0,7 0,5 0,3 0,3 0,5 1,1 1,2 1,5 4,5
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
BkF HPLC ng/m3 Xm 1,0 0,8 0,9 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,6 0,7 0,6 0,4
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
I123cdP HPLC ng/m3 Xm 3,0 2,8 2,6 0,7 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 0,9 1,3 1,4 1,1
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
DBahA HPLC ng/m3 Xm 0,2 0,3 0,3 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,5 0,4 0,3 0,2
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
BghiPRL HPLC ng/m3 Xm 0,9 1,0 0,9 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0,5 1,7 1,4 1,0 0,7
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
PAHs_TEQ HPLC ng/m3 Xm 2,6 2,3 2,4 0,6 0,1 0,5 0,1 0,1 0,8 2,2 2,6 2,5 1,4
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
Fen HPLC ng/m3 Xm 36,6 22,9 24,9 19,7 6,1 14,8 36,6 22,6 14,6 20,7 16,0 18,9 21,2
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
A HPLC ng/m3 Xm 6,0 2,7 3,1 4,1 1,1 2,1 4,6 2,5 0,7 1,7 1,4 1,8 2,7
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6