TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2013
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Měřicí program: ASVO0, Pha5-Svornosti
Identifikace ISKO: 1615
Organizace: ZÚ Ústí nL
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cr AAS ng/m3 Xm 2,1 3,4 4,3 2,8 1,3 1,3 2,7 2,7 3,3 5,4 5,2 8,3 3,6
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Mn AAS ng/m3 Xm 7,9 5,5 8,0 17,8 12,3 11,4 14,1 14,7 13,3 13,8 13,9 19,2 12,7
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Ni AAS ng/m3 Xm 0,4 0,2 0,8 1,0 0,8 0,9 1,3 2,2 2,7 1,3 0,9 1,8 1,2
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
As AAS ng/m3 Xm 2,1 1,4 1,6 0,8 0,8 0,5 0,6 1,2 3,1 3,2 2,2 3,8 1,8
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Cd AAS ng/m3 Xm 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Pb AAS ng/m3 Xm 7,7 6,4 8,5 9,3 9,9 6,7 3,5 5,1 7,4 10,1 8,9 14,2 8,1
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4