PAH

Průměrné měsíční koncentrace persistentních organických látek (POPs)

Rok: 2013
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 10
Měřicí program: ASROP, Pha10-Šrobárova
Identifikace ISKO: 1653
Organizace: SZÚ
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PAHs GC-MS ng/m3 Xm 45,3 38,2 50,7 22,7 12,3 10,2 15,3 14,0 10,7 73,3 32,2 53,0 32,8
N 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 6
BaA GC-MS ng/m3 Xm 1,4 1,3 1,7 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 1,1 1,3 2,0 0,9
N 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 6
BbF GC-MS ng/m3 Xm 2,1 2,0 3,0 1,0 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 1,6 1,3 2,4 1,3
N 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 6
BaP GC-MS ng/m3 Xm 1,4 1,3 1,8 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 1,5 1,4 2,3 1,0
N 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 6
Flu GC-MS ng/m3 Xm 7,6 6,3 8,4 3,8 1,8 1,5 2,2 2,2 1,4 4,9 4,6 7,4 4,5
N 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 6
Pyr GC-MS ng/m3 Xm 4,9 4,0 5,4 2,1 1,0 0,7 0,8 0,8 0,9 3,7 3,6 5,9 3,0
N 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 6
Chry GC-MS ng/m3 Xm 2,6 2,4 2,9 0,9 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 1,7 1,8 3,1 1,5
N 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 6
BkF GC-MS ng/m3 Xm 0,8 0,7 1,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,7 1,2 0,5
N 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 6
I123cdP GC-MS ng/m3 Xm 1,4 1,3 1,9 0,6 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 1,3 1,0 2,1 0,9
N 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 6
DBahA GC-MS ng/m3 Xm 0,2 0,2 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2
N 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 6
BghiPRL GC-MS ng/m3 Xm 1,3 1,2 1,7 0,6 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 1,4 1,1 2,1 0,9
N 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 6
PAHs_TEQ GC-MS ng/m3 Xm 2,1 2,0 2,8 0,9 0,4 0,1 0,2 0,2 0,3 2,1 2,0 3,4 1,5
N 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 6
Fen GC-MS ng/m3 Xm 21,0 16,8 21,7 11,9 7,5 7,1 11,2 9,8 6,9 54,2 14,1 22,6 17,5
N 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 6
A GC-MS ng/m3 Xm 0,6 0,5 0,6 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 1,1 1,1 1,5 0,6
N 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 6