PAH

Průměrné měsíční koncentrace persistentních organických látek (POPs)

Rok: 2013
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 4
Měřicí program: ALIBP, Pha4-Libuš
Identifikace ISKO: 1536
Organizace: ČHMÚ
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BaA GC-MS ng/m3 Xm 3,9 2,9 4,5 0,9 0,2 0,0 0,1 0,3 1,5 2,8 4,7 1,9
N 10 10 8 10 10 6 11 9 10 10 10 11
BbF GC-MS ng/m3 Xm 4,0 2,8 3,9 1,6 0,6 0,1 0,1 0,4 1,5 2,0 3,1 1,7
N 10 10 8 10 10 6 11 9 10 10 10 11
BaP GC-MS ng/m3 Xm 2,4 1,5 2,5 0,7 0,3 0,0 0,1 0,3 1,4 2,0 3,0 1,2
N 10 10 8 10 10 6 11 9 10 10 10 11
Chry GC-MS ng/m3 Xm 4,3 2,9 3,9 1,0 0,2 0,0 0,1 0,3 1,2 2,0 3,4 1,7
N 10 10 8 10 10 6 11 9 10 10 10 11
BkF GC-MS ng/m3 Xm 1,5 0,8 1,3 0,4 0,1 0,0 0,0 0,1 0,6 0,8 1,2 0,6
N 10 10 8 10 10 6 11 9 10 10 10 11
I123cdP GC-MS ng/m3 Xm 2,4 1,4 2,4 0,8 0,3 0,1 0,2 0,3 1,6 1,9 2,9 1,2
N 10 10 8 10 10 6 11 9 10 10 10 11
DBahA GC-MS ng/m3 Xm 0,3 0,4 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,4 0,4 0,7 0,3
N 10 10 8 10 10 6 11 9 10 10 10 11
BghiPRL GC-MS ng/m3 Xm 1,5 1,1 1,5 0,6 0,3 0,0 0,1 0,2 1,2 1,4 2,0 0,9
N 10 10 8 10 10 6 11 9 10 10 10 11