Information about air quality in the Czech Republic

Measuring programme table

Updated: 2014-06-03 15:41 CEST


Basic data
Code: UUKPM
Old ISKO number: 1457
Locality: Usti n.L.-ZU- Pasteu
Type of measuring programme: Manual measuring program
Measuring networks:
Administrator
ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem
Pasteurova 9
40002 Ústí n/L
Tel.: 477 751 542
Fax:.:
E-mail: ales.soukup@zuusti.cz
Target of the measuring programme
Evaluation of the effect on the population health
Cover
measuring box (heated)
Note
Střední část povlovného svahu provětrávaného údolí, okraj zelené plochy v areálu Masarykovy nemocnice, 150-350cm nad zemí,(asi 300m od předešlé stanice č.394-Moskevská).
Measurements
Lab. Supp. Component Method Unit A R Par. Ac Interval Date of start Date of end
1 1 PM10 [particles PM10] GRV [gravimetry] µg/m3 No No 0 No 1d 2004-07-01
1 1 SO2 [sulphur dioxide] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 No No 0 No 1d 1999-09-21 2007-12-31
1 1 NO [nitrogen monoxide] CHLM [chemiluminescence] µg/m3 No No 0 No 1d 2008-01-01 2009-12-31
1 1 NO2 [nitrogen dioxide] CHLM [chemiluminescence] µg/m3 No No 0 No 1d 2008-01-01 2009-12-31
1 1 NOx [nitrogen oxides] CHLM [chemiluminescence] µg/m3 No No 0 No 1d 1999-09-21 2007-12-31
1 1 SPM [suspended particulate matter] GRV [gravimetry] µg/m3 No No 0 No 1d 1999-10-07 2004-06-30
List of laboratories
Laboratory number1 ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem
Pasterova 9
40002 Ustí nad Labem
Tel.: 477 751 210
Fax:.: 477 751 277
E-mail: alena.zemanova@zuusti.cz
List of data suppliers
Supplier number1 ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem
Moskevská 15
40002 Ústí n.L.
Tel.: 477751210
Fax:.: 477751277
E-mail: alena.zemanova@zuusti.cz