Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 03.06.2014 15:41 SELČ


Základní údaje
Kód: UUKPM
Identifikace ISKO: 1457
Lokalita: Ústí n.L.-ZÚ- Pasteurova
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem
Pasteurova 9
40002 Ústí n/L
Tel.: 477 751 542
Fax:.:
E-mail: ales.soukup@zuusti.cz
Cíl měřicího programu
určení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 PM10 [částice PM10] GRV [gravimetrie] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.07.2004
1 1 SO2 [oxid siřičitý] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 21.09.1999 31.12.2007
1 1 NO [oxid dusnatý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.01.2008 31.12.2009
1 1 NO2 [oxid dusičitý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.01.2008 31.12.2009
1 1 NOx [oxidy dusíku] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 21.09.1999 31.12.2007
1 1 SPM [suspendované částice] GRV [gravimetrie] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 07.10.1999 30.06.2004
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem
Pasterova 9
40002 Ustí nad Labem
Tel.: 477 751 210
Fax:.: 477 751 277
E-mail: alena.zemanova@zuusti.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem
Moskevská 15
40002 Ústí n.L.
Tel.: 477751210
Fax:.: 477751277
E-mail: alena.zemanova@zuusti.cz