Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 03.06.2014 15:41 SELČ


Základní údaje
Kód: TTRKA
Identifikace ISKO: 1187
Lokalita: Třinec-Kanada
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
MÚ-Třinec - Odbor ŽP a zem.
Jablunkovská 160
73961 Třinec
Tel.: 558306317
Fax:.: 558306427
E-mail: anna.turonova@trinecko.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území, využití při operativním řízení a regulaci (SVRS)
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
SPM a PM10 - interval : prováděny 3hod odběry, ukládány 30min,1h hodnoty od 30.9.1994 do 20.10.2006. Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné a nenahrazuje standardní meteorologická měření. Veličiny WVm a WDm nejsou verifikovány. Data PM10 v období 09/2003-12/2007 vyřazena v 09/2009 pro nevěrohodnost.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 NO [oxid dusnatý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2012
1 1 NO2 [oxid dusičitý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2012
1 1 NOx [oxidy dusíku] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2012
1 1 PM10 [částice PM10] RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2004
1 1 BZN [benzen] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m3 Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2012
1 1 TLN [toluen] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m3 Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2012
1 1 WV [rychlost větru] ELMAG [elektromagnetická metoda] m/s Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2004
1 1 WV [rychlost větru] ELMAG [elektromagnetická metoda] m/s Ne Ano 0 Ne 10min 01.01.2004
1 1 WD [směr větru] ELMAG [elektromagnetická metoda] deg Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2004
1 1 WD [směr větru] ELMAG [elektromagnetická metoda] deg Ne Ano 0 Ne 10min 01.01.2004
1 1 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] ELMAG [elektromagnetická metoda] m/s Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2004
1 1 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] ELMAG [elektromagnetická metoda] m/s Ne Ano 0 Ne 10min 01.01.2004
1 1 WDm [směr krátkodobého maxima větru] ELMAG [elektromagnetická metoda] deg Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2004
1 1 WDm [směr krátkodobého maxima větru] ELMAG [elektromagnetická metoda] deg Ne Ano 0 Ne 10min 01.01.2004
1 1 T2m [teplota 2m nad terénem] PT100 [odporová metoda] K Ne Ano 0 Ne 1h 05.08.2010
1 1 SO2 [oxid siřičitý] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1h 01.01.2004 11.08.2008
1 1 SO2 [oxid siřičitý] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1994 30.06.1997
1 1 SO2 [oxid siřičitý] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 09.01.2002 31.12.2003
1 1 SO2 [oxid siřičitý] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 10min 01.01.2004 11.08.2008
1 1 NO [oxid dusnatý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1h 01.01.2004 11.08.2008
1 1 NO [oxid dusnatý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1994 30.06.1997
1 1 NO [oxid dusnatý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 09.01.2002 31.12.2003
1 1 NO2 [oxid dusičitý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1h 01.01.2004 11.08.2008
1 1 NO2 [oxid dusičitý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1994 30.06.1997
1 1 NO2 [oxid dusičitý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 09.01.2002 31.12.2003
1 1 NOx [oxidy dusíku] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1h 01.01.2004 11.08.2008
1 1 NOx [oxidy dusíku] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1994 30.06.1997
1 1 NOx [oxidy dusíku] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 09.01.2002 31.12.2003
1 1 PM10 [částice PM10] RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 06.03.1997 30.06.1997
1 1 PM10 [částice PM10] RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 09.01.2002 31.12.2003
1 1 SPM [suspendované částice] RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1994 05.03.1997
1 1 WV [rychlost větru] ELMAG [elektromagnetická metoda] m/s Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1994 30.06.1997
1 1 WV [rychlost větru] ELMAG [elektromagnetická metoda] m/s Ne Ne 0 Ne 30min 09.01.2002 31.12.2003
1 1 WD [směr větru] ELMAG [elektromagnetická metoda] deg Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1994 30.06.1997
1 1 WD [směr větru] ELMAG [elektromagnetická metoda] deg Ne Ne 0 Ne 30min 09.01.2002 31.12.2003
1 1 T2m [teplota 2m nad terénem] PT100 [odporová metoda] K Ne Ne 0 Ne 1h 01.01.2004 29.03.2008
1 1 T2m [teplota 2m nad terénem] PT100 [odporová metoda] K Ne Ne 0 Ne 30min 01.04.1996 30.06.1997
1 1 T2m [teplota 2m nad terénem] PT100 [odporová metoda] K Ne Ne 0 Ne 30min 09.01.2002 31.12.2003
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM - OSS
K Myslivně 3/2182
708 00 Ostrava - Poruba
Tel.: 596 900 228
Fax:.: 596 910 284
E-mail: ooco_ova@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
K Myslivně 3/2182
708 00 Ostrava-Poruba
Tel.: 596 900 239
Fax:.: 596 910 284
E-mail: ooco_ova@chmi.cz