Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 03.06.2014 15:41 SELČ


Základní údaje
Kód: TOROK
Identifikace ISKO: 1940
Lokalita: Ostrava Radvanice OZO
Typ měřicího programu: Kombinované měření
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7
70200 Ostrava 1
Tel.: 596 200 361
Fax:.: 596 118 661
E-mail: hyglab.ov@zuova.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 SO2 [oxid siřičitý] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.01.2013
1 1 NO [oxid dusnatý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.01.2013
1 1 NO2 [oxid dusičitý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.01.2013
1 1 NOx [oxidy dusíku] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.01.2013
1 1 O3 [ozon] UVABS [UV-absorpce] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.01.2013
1 1 PM10 [částice PM10] RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.01.2013
1 1 WV [rychlost větru] OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2013
1 1 WD [směr větru] OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2013
1 1 h [relativní vlhkost vzduchu] HAIR [vlasový vlhkoměr] % Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2013
1 1 T2m [teplota 2m nad terénem] PT100 [odporová metoda] K Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2013
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ZÚ-Ostrava
Partyzánské náměstí 7
70200 Ostrava 1
Tel.: 596 200 361
Fax:.: 596 118 661
E-mail: hyglab.ov@zuova.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7
70200 Ostrava 1
Tel.: 596 200 375
Fax:.: 596 118 661
E-mail: hana.miturova@zuova.cz