Information about air quality in the Czech Republic

Measuring programme table

Updated: 2014-06-03 15:41 CEST


Basic data
Code: TOFFA
Old ISKO number: 1061
Locality: Ostrava-Fifejdy
Type of measuring programme: Automated measuring program
Measuring networks: EUROAIRNET, National air pollution network
Administrator
ČHMÚ - pob.Ostrava
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava - Poruba
Tel.: 596 900 218
Fax:.: 596 910 284
E-mail: cernikov@chmi.cz
Target of the measuring programme
Evalution of concentration in urban areas, Usage for operational management and regulation (SRVS)
Cover
container (air-conditioned)
Note
Rovinný pozemek na sídlišti Ostrava-Fifejdy. Dobrá otevřená lokalita. Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné a nenahrazuje standardní meteorologická měření. GLRD-čidla jsou čištěna pouze při údržbě stanice a hodnoty jsou zejména v zimním období pouze indikativní.
Measurements
Lab. Supp. Component Method Unit A R Par. Ac Interval Date of start Date of end
1 1 SO2 [sulphur dioxide] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Yes Yes 0 Yes 1h 2004-01-01
1 1 SO2 [sulphur dioxide] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Yes Yes 0 Yes 10min 2004-01-01
1 1 NO [nitrogen monoxide] CHLM [chemiluminescence] µg/m3 Yes Yes 0 Yes 1h 2004-01-01
1 1 NO2 [nitrogen dioxide] CHLM [chemiluminescence] µg/m3 Yes Yes 0 Yes 1h 2004-01-01
1 1 NOx [nitrogen oxides] CHLM [chemiluminescence] µg/m3 Yes Yes 0 Yes 1h 2004-01-01
1 1 O3 [ozone] UVABS [UV-absorption] µg/m3 Yes Yes 0 Yes 1h 2004-01-01
1 1 PM10 [particles PM10] RADIO [radiometry - beta ray absorption] µg/m3 Yes Yes 0 Yes 1h 2004-01-01
1 1 BZN [Benzene] GC-FID [gas chromatography - flame-ionization detection] µg/m3 Yes Yes 0 Yes 1h 2004-01-01
1 1 TLN [toluene] GC-FID [gas chromatography - flame-ionization detection] µg/m3 Yes Yes 0 Yes 1h 2004-01-01
1 1 WV [wind velocity] U-SONIC [ultrasonic anemometer] m/s No Yes 0 No 1h 2004-01-01
1 1 WV [wind velocity] U-SONIC [ultrasonic anemometer] m/s No Yes 0 No 10min 2004-01-01
1 1 WD [wind direction] U-SONIC [ultrasonic anemometer] deg No Yes 0 No 1h 2004-01-01
1 1 WD [wind direction] U-SONIC [ultrasonic anemometer] deg No Yes 0 No 10min 2004-01-01
1 1 WVm [short-term wind velocity maximum] U-SONIC [ultrasonic anemometer] m/s No Yes 0 No 1h 2004-01-01
1 1 WVm [short-term wind velocity maximum] OPEL [optoelectronic method] m/s No Yes 0 No 10min 2004-01-01
1 1 WDm [short-term wind direction maximum] U-SONIC [ultrasonic anemometer] deg No Yes 0 No 1h 2004-01-01
1 1 WDm [short-term wind direction maximum] OPEL [optoelectronic method] deg No Yes 0 No 10min 2004-01-01
1 1 h [relative air humidity (h. of air)] CAP [capacitance sensor] % No Yes 0 No 1h 2004-01-01
1 1 RAIN [precipitation amount (rain am.)] RAIN [standard rain gauge] mm No Yes 0 No 1h 2008-08-15
1 1 GLRD [global radiation] TDM [temperature difference method] W/m2 No Yes 0 No 1h 2004-01-01
1 1 GLRD [global radiation] TDM [temperature difference method] W/m2 No Yes 0 No 10min 2004-01-01
1 1 T2m [temperature 2m above terrain] PT100 [resistance method] K No Yes 0 No 1h 2004-01-01
1 1 SO2 [sulphur dioxide] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Yes No 0 No 30min 1992-03-12 2003-12-31
1 1 NO [nitrogen monoxide] CHLM [chemiluminescence] µg/m3 Yes No 0 No 30min 1992-03-12 2003-12-31
1 1 NO2 [nitrogen dioxide] CHLM [chemiluminescence] µg/m3 Yes No 0 No 30min 1992-03-12 2003-12-31
1 1 NOx [nitrogen oxides] CHLM [chemiluminescence] µg/m3 Yes No 0 No 30min 1992-03-12 2003-12-31
1 1 CO [carbon monoxide] IRABS [IR corel. absorption spectrometry] µg/m3 Yes No 0 Yes 1h 2004-01-01 2008-12-31
1 1 CO [carbon monoxide] IRABS [IR corel. absorption spectrometry] µg/m3 Yes No 0 No 30min 1993-09-01 2003-12-31
1 1 O3 [ozone] UVABS [UV-absorption] µg/m3 Yes No 0 No 30min 1993-07-01 2003-12-31
1 1 PM1 [fine particles PM1] OPEL [optoelectronic method] µg/m3 No No 0 No 1h 2007-08-16 2008-01-03
1 1 PM2,5 [fine particles PM2.5] OPEL [optoelectronic method] µg/m3 No No 0 No 1h 2007-08-16 2008-01-03
1 1 PM10 [particles PM10] OPEL [optoelectronic method] µg/m3 No No 1 No 1h 2007-08-16 2008-01-03
1 1 PM10 [particles PM10] RADIO [radiometry - beta ray absorption] µg/m3 Yes No 0 No 30min 1995-10-21 2003-12-31
1 1 SPM [suspended particulate matter] RADIO [radiometry - beta ray absorption] µg/m3 No No 0 No 30min 1992-03-12 1995-10-20
1 1 EBZN [ethylbenzene] GC-FID [gas chromatography - flame-ionization detection] µg/m3 Yes No 0 Yes 1h 2004-01-01 2009-12-31
1 1 MPXY [m,p-xylene] GC-FID [gas chromatography - flame-ionization detection] µg/m3 Yes No 0 Yes 1h 2004-01-01 2009-12-31
1 1 OXY [o-xylene] GC-FID [gas chromatography - flame-ionization detection] µg/m3 Yes No 0 Yes 1h 2004-01-01 2009-12-31
1 1 WV [wind velocity] OPEL [optoelectronic method] m/s No No 0 No 30min 1996-06-01 2002-09-12
1 1 WV [wind velocity] U-SONIC [ultrasonic anemometer] m/s No No 0 No 30min 2002-09-13 2003-12-31
1 1 WD [wind direction] OPEL [optoelectronic method] deg No No 0 No 30min 1996-06-01 2002-09-12
1 1 WD [wind direction] U-SONIC [ultrasonic anemometer] deg No No 0 No 30min 2002-09-13 2003-12-31
1 1 h [relative air humidity (h. of air)] CAP [capacitance sensor] % No No 0 No 30min 1996-06-01 2003-12-31
1 1 GLRD [global radiation] TDM [temperature difference method] W/m2 No No 0 No 30min 1996-06-01 2003-12-31
1 1 T2m [temperature 2m above terrain] PT100 [resistance method] K No No 0 No 30min 1996-06-01 2003-12-31
List of laboratories
Laboratory number1
K Myslivně 3/2182
708 00 Ostrava - Poruba
Tel.: 596 900 228
Fax:.: 596 910 284
E-mail: ooco_ova@chmi.cz
List of data suppliers
Supplier number1
K Myslivně 3/2182
708 00 Ostrava-Poruba
Tel.: 596 900 239
Fax:.: 596 910 284
E-mail: ooco_ova@chmi.cz