Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 03.06.2014 15:41 SELČ


Základní údaje
Kód: TCERP
Identifikace ISKO: 1931
Lokalita: Červená
Typ měřicího programu: Měření PAHs
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - pob.Ostrava
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava - Poruba
Tel.: 596 900 218
Fax:.: 596 910 284
E-mail: cernikov@chmi.cz
Cíl měřicího programu
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 Fl [fluoren] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2013 31.12.2013
1 1 Fen [fenantren] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2013 31.12.2013
1 1 A [antracen] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2013 31.12.2013
1 1 Flu [fluoranten] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2013 31.12.2013
1 1 Pyr [pyren] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2013 31.12.2013
1 1 BaA [benzo[a]antracen] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2013 31.12.2013
1 1 Chry [chrysen] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2013 31.12.2013
1 1 BbF [benzo[b]fluoranten] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2013 31.12.2013
1 1 BjF [benzo[j]fluoranten] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 Ne 1d/6d 01.07.2013 31.12.2013
1 1 BkF [benzo[k]fluoranten] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2013 31.12.2013
1 1 BaP [benzo[a]pyren] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2013 31.12.2013
1 1 I123cdP [indeno[1,2,3-cd]pyren] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/3d 01.01.2013 31.12.2013
1 1 DBahA [dibenzo[a,h]antracen] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2013 31.12.2013
1 1 BghiPRL [benzo[g,h,i]perylen] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2013 31.12.2013
1 1 COR [koronen] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.2013 31.12.2013
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ČHMÚ-pobočka Ústi n/Labem
Pošt.přihrádka 2
40011 Ústi n/Labem
Tel.: 472706057
Fax:.: 472706024
E-mail: placha@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Pošt.přihrádka 2
40011 Ústi nad Labem
Tel.: 47270605
Fax:.: 472706024
E-mail: nikolova@chmi.cz