Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 03.06.2014 15:41 SELČ


Základní údaje
Kód: SVELA
Identifikace ISKO: 792
Lokalita: Veltrusy
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ČESKÁ RAFIRNERSKÁ, a.s.
Wichterleho 809
27852 Kralupy nad Vltavou
Tel.: 315 718 290
Fax:.: 315 713 809
E-mail: petr.kolator@crc.cz
Cíl měřicího programu
využití při operativním řízení a regulaci (SVRS)
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
BTX rok 2008 přepočteny (6.1.09), byla dodávána špatná jednotka.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 SO2 [oxid siřičitý] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ne Ano 0 Ne 1h 01.03.2006
1 1 NO [oxid dusnatý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ano 0 Ne 1h 01.03.2006
1 1 NO2 [oxid dusičitý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ano 0 Ne 1h 01.03.2006
1 1 NOx [oxidy dusíku] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ano 0 Ne 1h 01.03.2006
1 1 BZN [benzen] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m3 Ne Ano 0 Ne 1h 01.03.2006
1 1 TLN [toluen] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m3 Ne Ano 0 Ne 1h 01.03.2006
1 1 EBZN [etylbenzen] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m3 Ne Ano 0 Ne 1h 01.03.2006
1 1 MPXY [m,p-xylen] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m3 Ne Ano 0 Ne 1h 01.03.2006
1 1 OXY [o-xylen] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m3 Ne Ano 0 Ne 1h 01.03.2006
1 1 WV [rychlost větru] U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ano 0 Ne 1h 01.03.2006
1 1 WD [směr větru] U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ano 0 Ne 1h 01.03.2006
1 1 h [relativní vlhkost vzduchu] CAP [kapacitní čidlo] % Ne Ano 0 Ne 1h 01.03.2006
1 1 T2m [teplota 2m nad terénem] PT100 [odporová metoda] K Ne Ano 0 Ne 1h 01.03.2006
1 2 SO2 [oxid siřičitý] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.06.1992 31.12.2000
1 2 NO [oxid dusnatý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.06.1992 31.12.2000
1 2 NO2 [oxid dusičitý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.06.1992 31.12.2000
1 2 NOx [oxidy dusíku] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.06.1992 31.12.2000
1 2 PM10 [částice PM10] RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1h 01.03.2006 14.06.2010
1 2 SPM [suspendované částice] RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.06.1992 31.12.2000
1 2 p [atmosférický tlak] APRESS [měření atmosférického tlaku] hPa Ne Ano 0 Ne 1h 01.03.2006 31.08.2010
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ELMEP

Tel.: 315712206
Fax:.:
E-mail: formanek@iol.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ČHMÚ - Libuš AIM
Generála Šišky 942
14000 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244033467
Fax:.: 241727935
E-mail: silhavy@chmi.cz
Dodavatel dat č.2 ČESKÁ RAFINERSKÁ, a.s.
Wichtetleho 809
278 52 Kralupy nad Vltavou
Tel.: 315713455
Fax:.: 315713809
E-mail: hana.cermakova@crc.cz