Information about air quality in the Czech Republic

Measuring programme table

Updated: 2014-06-03 15:41 CEST


Basic data
Code: SKOAA
Old ISKO number: 1191
Locality: Kolin SAZ
Type of measuring programme: Automated measuring program
Measuring networks:
Administrator
ZU se sidlem v Usti n/L
U nemocnice 3
280 02 Kolín III.
Tel.: 321739013
Fax:.:
E-mail: hana.radonska@zuusti.cz
Target of the measuring programme
Evaluation of the highest air pollutant concentration in a given area
Cover
container (air-conditioned)
Note
Stanice je umístěna v rovinném mírně vyvýšeném terénu cca 20m od budovy Sdruženého ambulantního zařízení. Jedná se o městskou zástavbu, cca 220m od nájezdu na most, tedy rušné komunikace. Od 1.9.2002 je stanice umístěna v rovinném mírně vyvýšeném terénu cca 40m o d budovy Sdruženého ambulantního zařízení, na menším parkovišti osobních au tomobilů. Jedná se o městskou zastavbu cca 100m od rušné komunikace.
Measurements
Lab. Supp. Component Method Unit A R Par. Ac Interval Date of start Date of end
1 1 PM10 [particles PM10] TEOM [tapered element oscillating microbalance (TEOM)] µg/m3 No No 0 No 30min 1994-01-01
2 1 SO2 [sulphur dioxide] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 No No 0 No 30min 1994-01-01 2009-08-31
1 1 NO [nitrogen monoxide] CHLM [chemiluminescence] µg/m3 No No 0 No 30min 1995-01-01 2010-02-28
1 1 NO2 [nitrogen dioxide] CHLM [chemiluminescence] µg/m3 No No 0 No 30min 1995-01-01 2010-02-28
1 1 NOx [nitrogen oxides] CHLM [chemiluminescence] µg/m3 No No 0 No 30min 1995-01-01 2010-02-28
2 1 CO [carbon monoxide] IRABS [IR corel. absorption spectrometry] µg/m3 No No 0 No 30min 1994-01-01 2004-09-30
List of laboratories
Laboratory number1 ZU se sidlem v Usti n/L-ZL Praha
Fr.Kloze 2316
27201 Kladno
Tel.: 312292111
Fax:.: 312292159
E-mail: pavla.galova@zuusti.cz
Laboratory number2 ZU se sidlem v Usti n/L-ZL Praha
U nemocnice 3
28002 Kolín III
Tel.: 321739013
Fax:.:
E-mail: hana.radonska@zuusti.cz
List of data suppliers
Supplier number1 ZU se sidlem v Usti n/L-ZL Praha
U nemocnice
28002 Kolin III
Tel.: 321739013
Fax:.:
E-mail: hana.radonska@zuusti.cz