Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 03.06.2014 15:41 SELČ


Základní údaje
Kód: PPLSA
Identifikace ISKO: 1325
Lokalita: Plzeň-Skvrňany
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
Správa informačních technologií (SIT) města Plzně
Dominikánská 4
301 00 Plzeň
Tel.: 378035136
Fax:.: 378035136
E-mail:
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území, využití při operativním řízení a regulaci (SVRS)
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
V kontejneru na rozhraní zástavby sídlištního typu a volné krajiny s převažující ornou půdou. Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné a nenahrazuje standardní meteorologická měření. Veličiny WVm a WDm nejsou verifikovány.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 SO2 [oxid siřičitý] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 1h 01.01.2004
1 1 SO2 [oxid siřičitý] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 10min 01.01.2004
1 1 NO [oxid dusnatý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 1h 01.01.2004
1 1 NO2 [oxid dusičitý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 1h 01.01.2004
1 1 NOx [oxidy dusíku] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 1h 01.01.2004
1 1 PM1 [jemné částice PM1] OPEL [optoelekronická metoda] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 1h 16.05.2012
1 1 PM2,5 [jemné částice PM2,5] OPEL [optoelekronická metoda] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 1h 16.05.2012
1 1 PM10 [částice PM10] OPEL [optoelekronická metoda] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 1h 16.05.2012
1 1 WV [rychlost větru] U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ano 0 Ne 1h 16.11.2006
1 1 WV [rychlost větru] U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ano 0 Ne 10min 16.11.2006
1 1 WD [směr větru] U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ano 0 Ne 1h 16.11.2006
1 1 WD [směr větru] U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ano 0 Ne 10min 16.11.2006
1 1 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ano 0 Ne 1h 16.11.2006
1 1 WDm [směr krátkodobého maxima větru] U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ano 0 Ne 1h 16.11.2006
1 1 h [relativní vlhkost vzduchu] CAP [kapacitní čidlo] % Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2004
1 1 T2m [teplota 2m nad terénem] PT100 [odporová metoda] K Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2004
1 1 T10m [teplota 10m nad terénem] PT100 [odporová metoda] K Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2004
1 1 SO2 [oxid siřičitý] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.09.1996 31.12.2003
1 1 NO [oxid dusnatý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.09.1996 31.12.2003
1 1 NO2 [oxid dusičitý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.09.1996 31.12.2003
1 1 NOx [oxidy dusíku] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.09.1996 31.12.2003
1 1 PM10 [částice PM10] RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2004 15.05.2012
1 1 PM10 [částice PM10] RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.09.1996 31.12.2003
1 1 WV [rychlost větru] OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ne 0 Ne 1h 01.01.2004 16.11.2006
1 1 WV [rychlost větru] OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ne 0 Ne 30min 01.09.1996 31.12.2003
1 1 WV [rychlost větru] OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ne 0 Ne 10min 01.01.2004 16.11.2006
1 1 WD [směr větru] OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 Ne 1h 01.01.2004 16.11.2006
1 1 WD [směr větru] OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 Ne 30min 01.09.1996 31.12.2003
1 1 WD [směr větru] OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 Ne 10min 01.01.2004 16.11.2006
1 1 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ne 0 Ne 1h 01.01.2004 16.11.2006
1 1 WDm [směr krátkodobého maxima větru] OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 Ne 1h 01.01.2004 16.11.2006
1 1 h [relativní vlhkost vzduchu] CAP [kapacitní čidlo] % Ne Ne 0 Ne 30min 01.09.1996 31.12.2003
1 1 T2m [teplota 2m nad terénem] PT100 [odporová metoda] K Ne Ne 0 Ne 30min 01.09.1996 31.12.2003
1 1 T10m [teplota 10m nad terénem] PT100 [odporová metoda] K Ne Ne 0 Ne 30min 01.09.1996 31.12.2003
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ČHMÚ - pob. Plzeň
Mozartova 41
323 00 Plzeň
Tel.: 377256641
Fax:.: 377237444
E-mail: fory@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ČHMÚ - pob. Plzeň
Mozartova 41
323 00 Plzeň
Tel.: 377256643
Fax:.: 377237444
E-mail: hadinger@chmi.cz