Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 03.06.2014 15:41 SELČ


Základní údaje
Kód: PPLRA
Identifikace ISKO: 1194
Lokalita: Plzeň-Roudná
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚU se sidlem v Ústí n/L-ZL Plzeň
17. listopadu 1
301 00 Plzeň
Tel.: 371 408 611
Fax:.:
E-mail: jarmila.sladka@zuusti.cz
Cíl měřicího programu
stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Kontejner je umístěn v areálu FN Plzeň-Lochotín, mezi sídlištěm a částí města Plzeň-Roudná.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 CO [oxid uhelnatý] IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m3 Ne Ne 0 Ano 30min 01.05.1994
1 1 PM10 [částice PM10] TEOM [oscilační mikrováhy (TEOM)] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.05.1994
1 1 SO2 [oxid siřičitý] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ne Ne 0 Ano 30min 01.05.1994 31.08.2011
1 1 NO [oxid dusnatý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ano 30min 01.05.1994 31.08.2011
1 1 NO2 [oxid dusičitý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ano 30min 01.05.1994 31.08.2011
1 1 NOx [oxidy dusíku] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ano 30min 01.05.1994 31.08.2011
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ZÚ se sídlem v Ústí n/L-ZL Plzeň
17. listopadu 1
301 00 Plzeň
Tel.: 371 408 611
Fax:.: 371 408 609
E-mail: jarmila.sladka@zuusti.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ZÚ se sídlem v Ústí n/L-ZL Plzeň
17. listopadu 1
301 00 Plzeň
Tel.: 371 408 611
Fax:.: 371 408 609
E-mail: jarmila.sladka@zuusti.cz