Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 03.06.2014 15:41 SELČ


Základní údaje
Kód: PPLAA
Identifikace ISKO: 1322
Lokalita: Plzeň-Slovany
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
Správa informačních technologií (SIT) města Plzně
Dominikánská 4
301 00 Plzeň
Tel.: 378035136
Fax:.: 378035136
E-mail:
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území, využití při operativním řízení a regulaci (SVRS)
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
V kontejneru na volném prostranství v zástavbě s blokovými kotelnami, sousedící s nízkopodlažní zástavbou vilové čtvrti. Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné a nenahrazuje standardní meteorologická měření. GLRD-čidla jsou čištěna pouze při údržbě stanice a hodnoty jsou zejména v zimním období pouze indikativní. Veličiny WVm a WDm nejsou verifikovány.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 SO2 [oxid siřičitý] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.01.2004
1 1 SO2 [oxid siřičitý] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 10min 01.01.2004
1 1 NO [oxid dusnatý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.01.2004
1 1 NO2 [oxid dusičitý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.01.2004
1 1 NOx [oxidy dusíku] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.01.2004
1 1 CO [oxid uhelnatý] IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.01.2004
1 1 O3 [ozon] UVABS [UV-absorpce] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.01.2004
1 1 PM2,5 [jemné částice PM2,5] RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.01.2004
1 1 PM10 [částice PM10] RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.01.2004
1 1 WV [rychlost větru] U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ano 0 Ne 1h 16.11.2006
1 1 WV [rychlost větru] U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ano 0 Ne 10min 16.11.2006
1 1 WD [směr větru] U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ano 0 Ne 1h 16.11.2006
1 1 WD [směr větru] U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ano 0 Ne 10min 16.11.2006
1 1 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ano 0 Ne 1h 16.11.2006
1 1 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ano 0 Ne 10min 16.11.2006
1 1 WDm [směr krátkodobého maxima větru] U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ano 0 Ne 1h 16.11.2006
1 1 WDm [směr krátkodobého maxima větru] U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ano 0 Ne 10min 16.11.2006
1 1 h [relativní vlhkost vzduchu] CAP [kapacitní čidlo] % Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2004
1 1 T2m [teplota 2m nad terénem] PT100 [odporová metoda] K Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2004
1 1 T10m [teplota 10m nad terénem] PT100 [odporová metoda] K Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2004
1 1 NSVin [počet malých vozidel projíždějících do centra] MSZ [mikrovlnný senzor] NV Ne Ano 0 Ne 1h 14.08.2007
1 1 NMVin [počet středně velkých vozidel projíždějících do centra] MSZ [mikrovlnný senzor] NV Ne Ano 0 Ne 1h 14.08.2007
1 1 NBVin [počet velkých vozidel projíždějících do centra] MSZ [mikrovlnný senzor] NV Ne Ano 0 Ne 1h 14.08.2007
1 1 NEBVin [počet extravelkých vozidel projíždějících do centra] MSZ [mikrovlnný senzor] NV Ne Ano 0 Ne 1h 14.08.2007
1 1 NSVout [počet malých vozidel projíždějících z centra] MSZ [mikrovlnný senzor] NV Ne Ano 0 Ne 1h 14.08.2007
1 1 NMVout [počet středně velkých vozidel projíždějících z centra] MSZ [mikrovlnný senzor] NV Ne Ano 0 Ne 1h 14.08.2007
1 1 NBVout [počet velkých vozidel projíždějících z centra] MSZ [mikrovlnný senzor] NV Ne Ano 0 Ne 1h 14.08.2007
1 1 NEBVout [počet extravelkých vozidel projíždějících z centra] MSZ [mikrovlnný senzor] NV Ne Ano 0 Ne 1h 14.08.2007
1 1 SO2 [oxid siřičitý] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 09.02.1996 31.12.2003
1 1 NO [oxid dusnatý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 09.02.1996 31.12.2003
1 1 NO2 [oxid dusičitý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 09.02.1996 31.12.2003
1 1 NOx [oxidy dusíku] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 09.02.1996 31.12.2003
1 1 CO [oxid uhelnatý] IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 09.02.1996 31.12.2003
1 1 O3 [ozon] UVABS [UV-absorpce] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 09.02.1996 31.12.2003
1 1 PM2,5 [jemné částice PM2,5] RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.09.2003 31.12.2003
1 1 PM10 [částice PM10] RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 09.02.1996 31.12.2003
1 1 BZN [benzen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.01.2004 31.12.2013
1 1 TLN [toluen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ne Ano 0 Ano 1h 01.01.2004 21.04.2013
1 1 EBZN [etylbenzen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ne Ne 0 Ano 1h 01.01.2004 31.12.2009
1 1 MPXY [m,p-xylen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ne Ne 0 Ano 1h 01.01.2004 31.12.2009
1 1 OXY [o-xylen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ne Ne 0 Ano 1h 01.01.2004 31.12.2009
1 1 WV [rychlost větru] OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ne 0 Ne 1h 01.01.2004 16.11.2006
1 1 WV [rychlost větru] OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ne 0 Ne 30min 09.02.1996 31.12.2003
1 1 WV [rychlost větru] OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ne 0 Ne 10min 01.01.2004 16.11.2006
1 1 WD [směr větru] OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 Ne 1h 01.01.2004 16.11.2006
1 1 WD [směr větru] OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 Ne 30min 09.02.1996 31.12.2003
1 1 WD [směr větru] OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 Ne 10min 01.01.2004 16.11.2006
1 1 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ne 0 Ne 1h 01.01.2004 16.11.2006
1 1 WDm [směr krátkodobého maxima větru] OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 Ne 1h 01.01.2004 16.11.2006
1 1 p [atmosférický tlak] APRESS [měření atmosférického tlaku] hPa Ne Ne 0 Ne 1h 01.01.2004 31.12.2009
1 1 p [atmosférický tlak] APRESS [měření atmosférického tlaku] hPa Ne Ne 0 Ne 30min 09.02.1996 31.12.2003
1 1 h [relativní vlhkost vzduchu] CAP [kapacitní čidlo] % Ne Ne 0 Ne 30min 09.02.1996 31.12.2003
1 1 GLRD [sluneční záření] TDM [metoda teplotní diference] W/m2 Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2004 09.12.2010
1 1 GLRD [sluneční záření] TDM [metoda teplotní diference] W/m2 Ne Ne 0 Ne 30min 09.02.1996 31.12.2003
1 1 GLRD [sluneční záření] TDM [metoda teplotní diference] W/m2 Ne Ano 0 Ne 10min 01.01.2004 09.12.2010
1 1 T2m [teplota 2m nad terénem] PT100 [odporová metoda] K Ne Ne 0 Ne 30min 09.02.1996 31.12.2003
1 1 T10m [teplota 10m nad terénem] PT100 [odporová metoda] K Ne Ne 0 Ne 30min 09.02.1996 31.12.2003
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ČHMÚ - pob. Plzeň
Mozartova 41
323 00 Plzeň
Tel.: 377256641
Fax:.: 377237444
E-mail: fory@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ČHMÚ - pob. Plzeň
Mozartova 41
323 00 Plzeň
Tel.: 377256643
Fax:.: 377237444
E-mail: hadinger@chmi.cz