Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 03.06.2014 15:41 SELČ


Základní údaje
Kód: PKLSA
Identifikace ISKO: 808
Lokalita: Klatovy soud
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚU se sidlem v Ústí n/L-ZL Plzeň
17. listopadu 1
301 00 Plzeň
Tel.: 371 408 611
Fax:.:
E-mail: jarmila.sladka@zuusti.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
15m od budovy soudu v parku, blízko středu města. Od 1.4.1994 - 30m od budovy soudu v parku na otevřené ploše, v blízkosti středu města.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 NO [oxid dusnatý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1995
1 1 NO2 [oxid dusičitý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1995
1 1 NOx [oxidy dusíku] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1995
1 1 O3 [ozon] UVABS [UV-absorpce] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1995
1 1 PM10 [částice PM10] TEOM [oscilační mikrováhy (TEOM)] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1995
2 2 SO2 [oxid siřičitý] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1995 31.12.2009
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ZÚ se sídlem v Ústí n/L-ZL Plzeň
17. listopadu 1
301 00 Plzeň
Tel.: 371 408 611
Fax:.: 371 408 609
E-mail: jarmila.sladka@zuusti.cz
Laboratoř č.2 ZÚ se sídlem v Ústí n/L
Plzenská 165
33956 Klatovy
Tel.: 376370621
Fax:.: 376370621
E-mail: lab.klatovy@zuusti.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ZÚ se sídlem v Ústí n/L-ZL Plzeň
17. listopadu 1
301 00 Plzeň
Tel.: 371 408 611
Fax:.: 371 408 609
E-mail: jarmila.sladka@zuusti.cz
Dodavatel dat č.2 ZÚ se sídlem v Ústí n/L
Plzeňská 165
33956 Klatovy
Tel.: 376370621
Fax:.: 376370621
E-mail: lab.klatovy@zuusti.cz